Eind 2020 is Wageningen Universiteit en Research (WUR) gestart met de uitvoering van het Circulair Terreinbeheer kennisprogramma. In totaal hebben zich 50 pilots aangemeld voor deelname aan dit programma.

Over het Kennisprogramma

Het Kennisprogramma CT heeft tot doel om inhoudelijke bouwstenen aan te reiken voor nieuw circulair beleid. Dit beleid zou […]

2021-02-16T14:21:59+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kennis, Maaisel|

Na een periode van overleg, testen en validatie, heeft het programma CT de ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ opgeleverd. De tijd is nu rijp om in de praktijk te worden toegepast.

De checklist geeft invulling aan de zorgplicht zoals bedoeld in de Omgevingswet en zorgt voor een gedegen kwaliteitsborging. Dit is essentieel voor het verwezenlijken van de ambitie van het programma CT: het […]

2021-02-16T14:23:24+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel|

De digitale Circulair Terreinweek die plaatsvond in november 2020 was zeer geslaagd. Dagvoorzitter Frans Scheepens van Green Change: ‘Er zat een mooie lijn in het meerdaagse digitale programma en er is heel veel werk verzet. Zaadjes die op maandag werden geplant, werden tijdens de afsluiting op donderdag al geoogst.’ 

Maandag: inspirerende digitale […]

2021-03-30T12:54:45+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kennis, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

10-11-2020 – Maandagmiddag 16 november om 13.00 uur gaat de Circulair Terreinbeheer week van start. Bij wijze van voorproefje, hebben de trekkers van vijf van de zes workshops die deze middag centraal staan een korte introductievideo gemaakt. Het is nog mogelijk om  je in te schrijven!

1. Van kennis over risico’s naar nieuw beleid (Joyce Zuijdam en […]

30-10-2020 – Het programma CT organiseert van maandag 16 november t/m donderdag 19 november de ‘Circulair Terreinbeheer week’. Dagelijks vinden er werksessies en gesprekken plaats om kennis en ervaringen te delen en samen een stap voorwaarts te zetten. Wegens corona zullen alle activiteiten dit keer online plaatsvinden. In deze nieuwsbrief blikken we vast vooruit. Klik hier voor het programma.

Maandag 16 november: […]

22-07-2020 – Een concept-checklist en een wetenschappelijk onderbouwd kennisprogramma geven de kwaliteitsborging rond circulair gebruik van maaisel een nieuwe impuls. Stichting Milieukeur, Wageningen Universiteit en het programma Circulair Terreinbeheer over bouwen aan vertrouwen in natuurlijke kringlopen.

Lees/ download artikel…

2021-01-29T11:35:19+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Kennis, Kwaliteitsborging, Programma CT|

11-03-2020 – Op woensdag 19 februari 2020 organiseerde het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en de provincie Gelderland een bijeenkomst over het belang van het verhogen van organische stof in de bodem voor verschillende doeleinden zoals CO2 opslag, water vasthouden en bodemgezondheid.

Aan de bijeenkomst namen 75 geïnteresseerden deel. Aanleiding was de onduidelijke of verouderde regelgeving over producten die de bodem kunnen verbeteren en […]

2020-11-16T18:20:00+01:00Categorieën: Bodemverbetering|

10-10-2019 – Bijna 70 deelnemers waren op 17 september te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Daar organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer een bijeenkomst over het thema ‘Kringlopen in de praktijk’.

In het bijzondere gebouw van Radio Kootwijk draaide alles logischerwijs om frequenties en het zoeken van de juiste golflengte. De centrale vraag was: aan welke knoppen moet er worden gedraaid […]

2021-01-27T12:46:06+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

10-07-2019 – Op woensdag 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Minister Carola Schouten doet dan de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. In verschillende workshops komen de diverse aspecten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties en dataverzameling.

De tekst van de uitnodiging luidt als volgt:

”Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van […]

2020-11-16T18:30:15+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering|

10-07-2019 – Maaisel dat is gecomposteerd of gefermenteerd moet onder de Vrijstellingsregeling Plantenresten vallen. Bovendien zouden deze bodemverbeteraars als aparte categorie in de Meststoffenwet moeten worden opgenomen. Daarvoor pleit de Biomassa Alliantie, uit oogpunt van een vitale bodem en een circulaire economie. Zij schreven een pamflet met hun oproep én argumenten. Download pamflet…

2020-11-16T18:34:51+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel|
Ga naar de bovenkant