Over redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far redactie has created 110 blog entries.

2022-06 Wageningen University & Research heeft de resultaten van het eerste onderzoeksjaar (2021) van het Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer gepubliceerd. In het document ‘Duiding resultaten Kennisprogramma CT’ vat het programma CT de resultaten kort samen én wordt aangegeven welke bouwstenen het onderzoek oplevert voor de transitie naar circulair terreinbeheer. Download de Duiding (hierin staat ook een link naar het WUR rapport).

[…]

2022-06-21T09:58:27+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Grond/sediment, Kennis, Maaisel, Overig|

Ruim 70 deelnemers bezochten op 7 juni 2022 de achtste landelijke bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer (CT), bij Wageningen University & Research in Lelystad. Centraal thema: wat hebben we nodig om de de focus te verleggen van het louter beschermen  van de bodem en het milieu naar het ook verbeteren ervan? Een impressie met een verwijzing naar de presentaties, als voorproefje op een  […]

Op 7 juni 2022 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer (CT) een landelijke bijeenkomst bij Wageningen University & Research in Lelystad. 

Agrariërs, beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en andere belangstellenden: wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. We hopen op een grote opkomst: met elkaar kunnen we weer een stap voorwaarts te zetten in het realiseren van circulair terreinbeheer. Je kunt […]

2022-03-24 Met trots presenteren we het derde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Na twee eerdere magazines – die waren gericht op de waarde van maaisel en op transitie – staat in dit magazine ‘ketenverantwoordelijkheid’ centraal.

De kern van het derde magazine is hoe we tot een echte circulaire economie kunnen komen. Dat vraagt om een cultuuromslag. Alle ketenpartners, van terreinbeheerders, agrariërs, […]

2022-03-24T10:19:08+01:00Categorieën: Overig|

2022-03 Eind 2020 startte Wageningen University & Research (WUR) de uitvoering van het Kennisprogramma CT. De resultaten van 2021 worden dit voorjaar gepubliceerd. Tijdens een overleg presenteerde WUR de belangrijkste bevindingen.

De presentatie vond plaats tijdens een overleg tussen het programma CT, het CT Kernteam Maaisel en Blad en de ministeries IenW en LNV. Allereerst werden de vragen toegelicht waarop een antwoord nodig […]

2022-03-24T10:47:47+01:00Categorieën: Overig|

2022-03 Vijf jaar lang hield de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (Bunk) van Rijkswaterstaat zich bezig met de verduurzaming van het areaal dat RWS onder beheer heeft. Dit ging voornamelijk om bermen. Per 1 januari 2022 zijn de activiteiten beëindigd, maar het gedachtegoed blijft! De belangrijkste lessen zijn gepubliceerd in een E-Zine. Klik hier om dit te lezen.

[…]

2022-03-26T13:10:44+01:00Categorieën: Overig|

Dinsdagmiddag 8 februari 2022 organiseren Circulair Terreinbeheer, Biosintrum & Circulair Friesland een online symposium voor o.a. agrariërs, beleidsmakers uit de gemeenten en provincie, natuurorgansiaties en waterschappen.

In samenwerking met boer Pieter van der Valk, het Ministerie van I&W en Universiteit Wageningen, wordt de tussenstand opgemaakt met betrekking tot het composteren in de regio. Naast plenaire sessies worden in workshops handreikingen gedaan om ook […]

2022-01-31T11:34:22+01:00Categorieën: Overig|

Het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) en het Programma Circulair Terreinbeheer gaan samenwerken door kennis en ervaringen met nuttige toepassingen van sediment (slib) te delen en te verrijken. Het gaat om sediment dat als reststroom vrijkomt bij baggerwerkzaamheden.

Het gaat om sediment dat als reststroom vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. In beide programma’s werken Rijk en regio samen om nieuwe […]

2021-12-12T18:41:47+01:00Categorieën: Grond/sediment|

Begin maart 2021 stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven twee verkenningen over afval en circulaire economie naar de Tweede Kamer. Het gaat om een verkenning naar de instrumenten afval of product en een verkenning naar de experimenteerruimte voor de circulaire economie. Een begeleidende beleidsbrief gaf zij haar beleidsreactie op beide verkenningen.

De verkenning ‘Instrumenten afval of product’ beschrijft de instrumenten waarmee het ministerie van Infrastructuur […]

2021-03-17T20:59:00+01:00Categorieën: Beleid|

De tweede wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is inmiddels vastgesteld. Vanuit Circulair Terreinbeheer hebben ruim 60 partijen gezamenlijk een zienswijze ingediend op de voorgenomen wijziging. Hiermee hebben we helaas nog niet de stappen kunnen bereiken die we voor ogen hadden. Wel heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van I&W (Stientje van Veldhoven) aangekondigd dat er na het LAP3 een Circulair Materialenplan (CMP1) […]

2021-02-11T16:29:17+01:00Categorieën: Beleid|
Ga naar de bovenkant