Over redactie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far redactie has created 102 blog entries.

22-07-2020 – Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, heeft het programma Circulair Terreinbeheer in coronatijd flinke stappen gezet. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak is er veel werk verzet.

Sinds dit voorjaar is de structuur van het programma CT verder ingevuld en versterkt. Naast het kernteam Maaisel ­– dat al langer actief is – zijn ook de kernteams Stadsstromen en Grond en […]

2021-01-29T11:38:04+01:00Categorieën: Programma CT|

Checklist als breekijzer

Zelfgemaakte lokale bokashi van blad: de gemeente Arnhem gaat ervoor. En in Friesland lanceren ze boerencompost van eigen erf. Hoe helpt de Checklist Kwaliteitsborging van Circulair Terreinbeheer hen? Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, februari 2021

2021-03-30T12:50:48+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Pilot natuurgebied Soesterberg

Utrechts Landschap wil bijdragen aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Op de vliegbasis Soesterberg vindt een eerste pilot plaats met circulair terreinbeheer.. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, april 2020

2021-04-14T12:26:44+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

11-03-2020 – Op woensdag 19 februari 2020 organiseerde het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en de provincie Gelderland een bijeenkomst over het belang van het verhogen van organische stof in de bodem voor verschillende doeleinden zoals CO2 opslag, water vasthouden en bodemgezondheid.

Aan de bijeenkomst namen 75 geïnteresseerden deel. Aanleiding was de onduidelijke of verouderde regelgeving over producten die de bodem kunnen verbeteren en […]

2020-11-16T18:20:00+01:00Categorieën: Bodemverbetering|

Maaien op basis van kwaliteitskaarten

De kwaliteit van het maaisel bepaalt hoe het materiaal kan worden toegepast. Maar hoe weet een beheerder nou wat ‘ie heeft? In Overijssel gaan ze maaien op basis van kwaliteitskaarten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2021-02-11T16:56:37+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2021-02-11T16:50:47+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

08-01-2020Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’.

De inventarisatie geeft primair inzicht in de kennis die er op […]

2020-11-16T18:21:10+01:00Categorieën: Kennis, Maaisel, Programma CT|

08-01-2020Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen.

Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met een concept te komen dat breed zal worden […]

2020-11-16T18:21:52+01:00Categorieën: Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom. 

Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor stadsstromen (o.a. bladeren, gft, hout) worden opgericht. […]

2020-11-16T18:22:35+01:00Categorieën: Programma CT|

10-10-2019 – Zijn er in Nederland reststromen biomassa die niet of niet optimaal worden benut? Die vraag stelde Dorette Corbey, van de Stuurgroep Routekaart Biomassa, de deelnemers aan één van de werksessies tijdens de bijeenkomst Kringlopen in de Praktijk.

Dorette Corbey startte de werksessie met een korte toelichting: ‘’Er is veel biomassa nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar: waar haar je […]

2020-11-16T18:27:44+01:00Categorieën: Beleid|
Ga naar de bovenkant