2024-05-01 Trots presenteren we het vierde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Dit keer een special met als titel ‘Waarde van bodem’. De special gaat over het hoogwaardig inzetten van grond en sediment.

Omslag in denken en handelen nodig!

De vruchtbare grond- en sedimentstromen die vrijkomen bij waterbeheer, bouwprojecten en natuurontwikkeling bieden kansrijke […]

2024-05-14T10:47:08+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Grond/sediment, Kwaliteitsborging, NIEUWS|

Regie op grondstromen in projecten

Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland ontwikkelden samen het Systeem Dynamische Model Grondstromen om grond en sediment die bij projecten vrijkomt hoogwaardig te gebruiken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T15:04:17+02:00Categorieën: beleid, Grond/sediment, PUBLICATIE, transitie|

Anders laten stromen van grond en sediment

De uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) aan de Waal worden heringericht met nevengeulen en doorstromingsvlaktes. Het projectteam UWDH wil de daarbij vrijkomende baggerspecie zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T15:01:51+02:00Categorieën: Grond/sediment, PUBLICATIE, transitie|

Creatief ontwerpen met wat er is

Grond uit eigen streek benutten voor dijkversterking kan veel kosten besparen en CO2-uitstoot verminderen. Toch is dit niet de praktijk en dat ligt niet alleen aan wetgeving. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:55:38+02:00Categorieën: beleid, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Met klei naar veerkrachtig zand

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat lanceerden het Europese project LIFE CO2SAND om arme zandgronden met klei te verrijken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:22:47+02:00Categorieën: Bodemverbetering, bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Klei in veen: kunnen baggeraars en boeren elkaar vinden?

Is het mogelijk om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen door dunne laagjes klei aan te brengen?. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2024-05-07T14:20:38+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

De lange weg van normaal tot normaal: Waddenslib

Dit artikel blikt terug op de ‘pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering’. Wat is er nodig voor opschaling? Lees  het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:18:18+02:00Categorieën: Bodemverbetering, bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Op 30 juni 2023 vond in Brummen een demo plaats van het Europese project LIFE CO2SAND. Daarbij waren 43 gasten aanwezig. Het LIFE CO2SAND project wordt in Europa gezien als een goed voorbeeld van een innovatie op het gebied van circulair werken met vrijkomende grondstromen. 

Het project gaat over voordelen die voor de hele keten van vragers en aanbieders van kleigrond te behalen […]

2023-09-19T17:13:16+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, NIEUWS|

Zand+Klei=Zavel: over het circulair benutten van grond en sediment

Hoe kunnen vrijkomende grond- en sedimentstromen worden benut voor het verbeteren van arme zandgronden? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:24:33+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Maandag 19 juni vond (alweer de negende) landelijke bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer plaats. Meer dan 80 deelnemers spraken in het mooie Omnia gebouw op de campus van Wageningen University & Research over ‘Denken en werken met grondstoffen’. Een impressie.

Opening

De dag startte met een gesprek tussen dagvoorzitter Frans Scheepens […]

Ga naar de bovenkant