Op 13 maart 2019 organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst was bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven en daarmee de transitie naar een gezonde bodem te versnellen.

In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met de materialen grond en […]

2021-01-27T12:46:32+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment|

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer.

Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Hierin worden drie actielijnen benoemd die een relatie hebben met circulair terreinbeheer: het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde […]

November 2018 – In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Om kansen te benutten werkt het programma aan de opbouw van een ‘Community of Practice’.

Een vitale en gezonde bodem is de basis van ons bestaan. Door langdurig – lineair – […]

2020-09-13T21:01:03+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, Programma CT|

07-2018 – Als vervolg op het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema.

Het magazine gaat in op dilemma’s die naar voren komen bij het in praktijk brengen van circulair terreinbeheer. Ook het verbinden van beleid, onderzoek en […]

2020-09-13T21:07:33+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Grond/sediment, Maaisel, Programma CT|

Juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie.

Om de kansen van deze waardevolle grondstoffen te illustreren, stuurde het programma CT een brief naar de ‘Klimaattafels’, die werken aan het Klimaatakkoord. Volgens CT schatten wetenschappers […]

2021-01-04T12:17:02+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, Programma CT|
Ga naar de bovenkant