Artikelen CT2021-03-08T16:09:06+01:00

Onderstaande lijst geeft de artikelen weer die geschreven zijn in opdracht van het programma Circulair Terreinbeheer. Een deel van de artikelen is gepubliceerd in magazines; een ander deel is verspreid via de nieuwsbrief en de website. Teksten: Moniek Löffler (Bureau Landwijzer) en Ingrid Zeegers (Portretten in Woorden). Illustraties en vormgeving: Ilva Besselink-Noorda (studio Ilva)

1101, 2019

Label: , |

Waarde van Waddenslib

Zout slib uit de Eems-Dollard lijkt bruikbaar om de kwaliteit van suikerbietenakkers te verbeteren. De resultaten van de eerste proeven blijken veelbelovend, maar er is nog meer onderzoek nodig. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2019

1011, 2018

Label: , |

Transitie met kennis

Het programma Circulair Terreinbeheer roept kennisinstellingen op om rekening te houden met de toepasbaarheid van de kennis die ze ontwikkelen en om resultaten actief te delen. We vragen enkele experts om reactie. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

1011, 2018

Label: , |

Boeren met de natuur

Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de
natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

1011, 2018

Label: |

Duurzaam aanbesteden werkt!

Hoe ga je zo duurzaam mogelijk om met materiaal dat vrijkomt bij het beheer en onderhoud van wegen? De provincie
Gelderland daagt aannemers uit door middel van de aanbestedingsprocedure. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

1011, 2018

Label: |

Natuurlijk kapitaal!

In twintig natuurgebieden in Overijssel worden maatregelen genomen om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Hoe kan je omgaan met de enorme stromen organisch materiaal die daarbij vrijkomen? . Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

1011, 2018

Label: , |

Veenoxidatie met lutum te lijf

In het Groene Hart worden proeven uitgevoerd om bodemdaling door veenoxidatie te stoppen. Nieuw is het idee om veen ‘in te pakken’ met klei. Een bijkomend voordeel daarvan is dat ook de CO2-uitstoot vermindert. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

[…]

1010, 2017

Label: , , , , , , |

Maaisel leveren aan de boer

Pilot Organisch (rest)Materiaal Als Bodemmateriaal (OMAB) in Overijssel:  op weg naar een structureel en duurzaam systeem, waarbij organisch materiaal rechtstreeks aan de boer wordt geleverd voor bodemverbetering, met zo min mogelijk tussenstappen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

Ga naar de bovenkant