Samenwerken in de Biomassa Alliantie

Succesvol circulair terreinbeheer begint bij samenwerking tussen partners in de hele keten: van oogst tot product. Om die samenwerking te stimuleren is in 2013 de Biomassa Alliantie opgericht. Tien partijen, bestaande uit decentrale overheden, kennisinstituten en terreinbeherende organisaties spraken af om ervaringen te delen en kennis te ontwikkelen.

Met als doel om samen te komen tot concrete toepassingen van biomassa. En met succes: anno 2020 zijn er flink wat initiatieven en pilots van de grond gekomen. Ook de Biomassa Alliantie groeide; er nemen nu 20 organisaties deel.

Nieuwe partners zijn welkom!

Hoe meer deelnemende partijen: hoe meer kennis, ervaring, middelen en inspiratie! Nieuwe partners zijn dan ook van harte welkom. Zij ondertekenen daarvoor de Letter of Intent: een intentieovereenkomst die enkel inspanningsverplichtingen inhoudt. Hierin zijn ook de visie en de ambities van de Biomassa Alliantie te lezen.
Onderschrijft u de Letter of Inttent en wilt u ook deelnemen? Of wilt u meer informatie? Neem dan eerst contact op via info@circulairterreinbeheer.nl

Deelnemende partners