Het kernteam Organische Stadsstromen bevindt zich in de opstartfase. Informatie over ambities en aanpak volgt later.

Stadsstromen als natuurlijke grondstof

Groene circulaire initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten

In stedelijk of bebouwd gebied komen ‘organische stadsstromen’ vrij, die als grondstoffen kunnen worden benut. Denk bijvoorbeeld aan groente-, fruit- en tuinresten van huishoudens, restaurants en (groenten)winkels. Of aan bladeren, snoeisels en hout van gekapte bomen. Er komen steeds meer initiatieven die deze organische stromen willen benutten, bijvoorbeeld voor Bokashi (blad), (wormen)compost (gft) of straatmeubilair (kaphout).

Wat deze groene initiatieven gemeen hebben is dat ze dicht bij de burgers staan. Dit kan tot heel aansprekende resultaten leiden. Stel dat een mooie beuk uit het een park ziek is en omgezaagd moet worden: hoe mooi is het dan dat er in het park bankjes komen van het hout van deze geliefde beuk?

Bovendien bieden veel initiatieven inwoners zelf handelingsperspectief om circulair te leven. Zelf je gft inleveren voor compost, of je koffieprut voor de oesterzwamkwekerij – en daarna de compost in je tuintje gebruiken en de oesterzwammen tot heerlijk gerecht maken. De initiatieven hebben daardoor een grote impact op de transitie richting een circulair gezond ecosysteem.

Voor organische stadsstromen geldt – net als voor maaisel en grond en sediment – dat de initiatiefnemers mooie kansen zien, maar ook belemmeringen tegenkomen. Om deze belemmeringen op te lossen, kunnen grotendeels dezelfde wegen worden bewandeld die het programma CT volgt voor maaisel en grond/ sediment. Dat betekent onder andere het uitvoeren van pilots en het verbinden van ervaring en kennis met beleid.

Actueel

Meest recent geplaatste Pilots Organische stadsstromen. Meer pilots over deze grondstoffen zijn te selecteren op de pagina Pilots.

Relevante berichten Organische stadsstromen