Dit derde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer richt zich op het ‘laten draaien’ van de circulaire keten.

Inhoudsopgave (klik op de artikelen om ze te lezen of te downloaden):

Van lineair naar circulair

Beleidsonderbouwing kleine kringloop

Route ‘Voortgezet gebruik’

2024-05-07T15:35:42+02:00Categorieën: PRODUCT CT|

In dit tweede magazine van het programma Circulair Terreinbeheer staat ’transitie’ centraal. De artikelen laten zien dat er op veel plaatsen in Nederland al samenwerkingen zijn gevormd die mooie resultaten boeken. Maar de betrokkenen komen bij de transitie ook dilemma’s tegen. De dilemma’s en de discussies leveren input voor actuele landelijke ontwikkelingen, zoals de uitvoering van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel en de omslag […]

2023-07-05T09:54:04+02:00Categorieën: PRODUCT CT|

2017 – Dit eerste magazine van het programma CT gaat over circulair terreinbeheer in de praktijk. Het bevat 15 artikelen over pilots, die illustreren welke kansen en knelpunten ketenpartners zien bij deze werkwijze.

Inhoudsopgave (klik op de artikelen om ze te lezen/downloaden):

Explosie van weidevogels dankzij compost
Verbeteren van schrale zandgronden
Organische stof tot nadenken
Slootmaaisel als onderdeel van de vruchtbare kringloop
Maaisel […]

2023-07-05T09:54:13+02:00Categorieën: PRODUCT CT|

Deze infographic (met toelichting) illustreert het circulaire proces van het oogsten van maaisel tot het benutten ervan als grondstof voor bodemverbeteraars of biobased producten. De lemniscaat geeft verschillende ketens weer die worden doorlopen bij circulair terreinbeheer. De linkerlus geeft het omgaan met maaisel weer en de rechterlus het benutten ervan tot product. Bij elke stap zijn juridische belemmeringen weergegeven. Deze zijn aangeduid met […]

2020-12-11T15:57:29+01:00Categorieën: PRODUCT CT|
Ga naar de bovenkant