De digitale Circulair Terreinweek die plaatsvond in november 2020 was zeer geslaagd. Dagvoorzitter Frans Scheepens van Green Change: ‘Er zat een mooie lijn in het meerdaagse digitale programma en er is heel veel werk verzet. Zaadjes die op maandag werden geplant, werden tijdens de afsluiting op donderdag al geoogst.’ 

Maandag: inspirerende digitale […]

2021-03-30T12:54:45+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kennis, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

10-11-2020 – Maandagmiddag 16 november om 13.00 uur gaat de Circulair Terreinbeheer week van start. Bij wijze van voorproefje, hebben de trekkers van vijf van de zes workshops die deze middag centraal staan een korte introductievideo gemaakt. Het is nog mogelijk om  je in te schrijven!

1. Van kennis over risico’s naar nieuw beleid (Joyce Zuijdam en […]

30-10-2020 – Het programma CT organiseert van maandag 16 november t/m donderdag 19 november de ‘Circulair Terreinbeheer week’. Dagelijks vinden er werksessies en gesprekken plaats om kennis en ervaringen te delen en samen een stap voorwaarts te zetten. Wegens corona zullen alle activiteiten dit keer online plaatsvinden. In deze nieuwsbrief blikken we vast vooruit. Klik hier voor het programma.

Maandag 16 november: […]

22-07-2020 – Een concept-checklist en een wetenschappelijk onderbouwd kennisprogramma geven de kwaliteitsborging rond circulair gebruik van maaisel een nieuwe impuls. Stichting Milieukeur, Wageningen Universiteit en het programma Circulair Terreinbeheer over bouwen aan vertrouwen in natuurlijke kringlopen.

Lees/ download artikel…

2021-01-29T11:35:19+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Kennis, Kwaliteitsborging, Programma CT|

22-07-2020 – Ondanks het gemis aan fysieke bijeenkomsten, heeft het programma Circulair Terreinbeheer in coronatijd flinke stappen gezet. Zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak is er veel werk verzet.

Sinds dit voorjaar is de structuur van het programma CT verder ingevuld en versterkt. Naast het kernteam Maaisel ­– dat al langer actief is – zijn ook de kernteams Stadsstromen en Grond en […]

2021-01-29T11:38:04+01:00Categorieën: Programma CT|

08-01-2020Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’.

De inventarisatie geeft primair inzicht in de kennis die er op […]

2020-11-16T18:21:10+01:00Categorieën: Kennis, Maaisel, Programma CT|

08-01-2020Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen.

Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met een concept te komen dat breed zal worden […]

2020-11-16T18:21:52+01:00Categorieën: Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom. 

Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor stadsstromen (o.a. bladeren, gft, hout) worden opgericht. […]

2020-11-16T18:22:35+01:00Categorieën: Programma CT|

10-10-2019 – Bijna 70 deelnemers waren op 17 september te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Daar organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer een bijeenkomst over het thema ‘Kringlopen in de praktijk’.

In het bijzondere gebouw van Radio Kootwijk draaide alles logischerwijs om frequenties en het zoeken van de juiste golflengte. De centrale vraag was: aan welke knoppen moet er worden gedraaid […]

2021-01-27T12:46:06+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

10-07-2019 – Op 17 september 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer de bijeenkomst ‘Kringlopen in de praktijk’. We zijn te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Geïnteresseerd? Meld u snel aan!

Programma

De dag bestaat uit drie rondes van 1,5 uur. Daarbij kunnen de deelnemers kiezen voor een werksessies of een rondleiding door het gebouw van Radio Kootwijk of het prachtige gebied er omheen.

    […]
2020-11-16T18:33:35+01:00Categorieën: Programma CT|
Ga naar de bovenkant