Checklist als breekijzer

Zelfgemaakte lokale bokashi van blad: de gemeente Arnhem gaat ervoor. En in Friesland lanceren ze boerencompost van eigen erf. Hoe helpt de Checklist Kwaliteitsborging van Circulair Terreinbeheer hen? Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, februari 2021

2021-03-30T12:50:48+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , , |

Pilot natuurgebied Soesterberg

Utrechts Landschap wil bijdragen aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Op de vliegbasis Soesterberg vindt een eerste pilot plaats met circulair terreinbeheer.. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, april 2020

2021-04-14T12:26:44+02:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Maaien op basis van kwaliteitskaarten

De kwaliteit van het maaisel bepaalt hoe het materiaal kan worden toegepast. Maar hoe weet een beheerder nou wat ‘ie heeft? In Overijssel gaan ze maaien op basis van kwaliteitskaarten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2021-02-11T16:56:37+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw. Duurzaam bodembeheer vormt één van de speerpunten. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2020

2021-02-11T16:50:47+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Bokashi Krimpenerwaard

Door uitvoering van een kleinschalige Bokashi-proef met bermmaaisel went het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan een nieuwe rol als duurzame terreinbeheerder. Over een kleine proef met grote potentie. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, februari 2019

2021-02-11T16:47:25+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , , |

Waarde van Waddenslib

Zout slib uit de Eems-Dollard lijkt bruikbaar om de kwaliteit van suikerbietenakkers te verbeteren. De resultaten van de eerste proeven blijken veelbelovend, maar er is nog meer onderzoek nodig. Lees artikel…

Nieuwsbrief en website, januari 2019

2021-02-11T16:44:48+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Investeren in de bodem = investeren in het watersysteem

Een goede bodem en een gezond watersysteem zijn nauw met elkaar verweven. Daarom werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met boeren aan bodemverbetering. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2021-01-04T18:11:42+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |

Boeren met water: over kaas en bodemdaling

Hoe boer je op veen? In Zuid-Holland worden proeven gedaan met peilgestuurde drainage. Daarmee kunnen boeren zelf het grondwater sturen op hun percelen om verdere bodemdaling tegen te gaan. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

[…]

2021-01-04T15:23:33+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

De stadswormerij als opmaat voor global worming

Als het aan bio-landbouw ingenieur Edgar van Groningen ligt, komt er in iedere stad een eigen wormenboerderij. “Daarmee wordt kringlooplandbouw ook in een stedelijke omgeving mogelijk.” Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2021-01-06T19:08:22+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , |

Compost verdient waardering!

Goede compost is goud waard voor een gezonde bodem en een rijk bodemleven. Toch levert het noch de erkenning noch de prijs op die het verdient. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018

2021-01-04T15:18:55+01:00Categorieën: PUBLICATIE|Tags: , , |
Ga naar de bovenkant