Bodem als basis in beleid

Sinds 2022 heeft de Nederlandse overheid een nieuw uitgangspunt voor de Maar: hoe zorgen we ervoor dat dit echt wordt gerealiseerd?inrichting van het land: water en bodem sturend. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T16:41:25+02:00Categorieën: beleid, PUBLICATIE, transitie|

Regie op grondstromen in projecten

Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland ontwikkelden samen het Systeem Dynamische Model Grondstromen om grond en sediment die bij projecten vrijkomt hoogwaardig te gebruiken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T15:04:17+02:00Categorieën: beleid, Grond/sediment, PUBLICATIE, transitie|

Anders laten stromen van grond en sediment

De uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) aan de Waal worden heringericht met nevengeulen en doorstromingsvlaktes. Het projectteam UWDH wil de daarbij vrijkomende baggerspecie zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T15:01:51+02:00Categorieën: Grond/sediment, PUBLICATIE, transitie|

Creatief ontwerpen met wat er is

Grond uit eigen streek benutten voor dijkversterking kan veel kosten besparen en CO2-uitstoot verminderen. Toch is dit niet de praktijk en dat ligt niet alleen aan wetgeving. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:55:38+02:00Categorieën: beleid, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Met klei naar veerkrachtig zand

Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat lanceerden het Europese project LIFE CO2SAND om arme zandgronden met klei te verrijken. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:22:47+02:00Categorieën: Bodemverbetering, bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Klei in veen: kunnen baggeraars en boeren elkaar vinden?

Is het mogelijk om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen door dunne laagjes klei aan te brengen?. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017

2024-05-07T14:20:38+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

De lange weg van normaal tot normaal: Waddenslib

Dit artikel blikt terug op de ‘pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering’. Wat is er nodig voor opschaling? Lees  het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:18:18+02:00Categorieën: Bodemverbetering, bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Circulair terreinbeheer: aanjager van verandering in de praktijk

Water en bodem sturend: voor de inrichting van Nederland is het een nieuw beleidsprincipe, maar voor het programma Circulair Terreinbeheer vormt het al jarenlang het uitgangspunt. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024

2024-05-07T14:11:35+02:00Categorieën: beleid, Programma CT, PUBLICATIE|

Zand+Klei=Zavel: over het circulair benutten van grond en sediment

Hoe kunnen vrijkomende grond- en sedimentstromen worden benut voor het verbeteren van arme zandgronden? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:24:33+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, PUBLICATIE|

Van lineair naar circulair: visie van het programma CT

Het tot stand brengen van de transitie vraagt om een cultuuromslag. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van milieu en volksgezondheid en fundamenteel anders omgaan met grondstoffen. Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Op weg naar circulair doen, 2022

2024-05-07T10:33:02+02:00Categorieën: Beleid, Kwaliteitsborging, Programma CT, PUBLICATIE|
Ga naar de bovenkant