Ligging van de pilots
Op de kaart hieronder is de ligging weergegeven van de bijna 60 pilots die zijn aangesloten bij het Kennisprogramma  Circulair Terreinbeheer. Door de kaart te openen op een volledig scherm zijn de namen van de pilots te zien, gesorteerd naar het uitgangsmateriaal  waarvan de bodemverbeteraar is gemaakt (maaisel, blad of een combinatie hiervan).