2024-05-01 Trots presenteren we het vierde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Dit keer een special met als titel ‘Waarde van bodem’. De special gaat over het hoogwaardig inzetten van grond en sediment.

Omslag in denken en handelen nodig!

De vruchtbare grond- en sedimentstromen die vrijkomen bij waterbeheer, bouwprojecten en natuurontwikkeling bieden kansrijke toepassingen voor bodemverbetering. Dat sluit aan bij het kabinetsbeleid om voortaan te sturen op water en bodem in de ruimtelijke ordening, met als doel om ons natuurlijke systeem te behouden en te verbeteren. Het hoogwaardig gebruiken van grond is een van de manieren om dat te bereiken.

Veel initiatieven lopen echter vast, omdat de beschikbare grond of sediment bij voorbaat al wordt afgekeurd op de chemische kwaliteit. Om de waarde van deze grondstromen te benutten zijn bredere afwegingen en bewuste keuzes nodig. Wat is de echte waarde van de vrijkomende grond en hoe kun je die optimaal benutten? De focus moet niet alleen liggen op de chemische en fysische, maar ook op de biologische kwaliteiten van de grond. Bovendien moet het niet alleen gaan over het beschermen, maar ook over het verbeteren van bodems.

Om beschikbare grond- en sedimentstromen hoogwaardig te benutten in de praktijk, is een radicale koerswijziging nodig, een omslag in denken en handelen. Dit geldt met name voor overheden, die de regie in handen hebben. Zij staan aan de lat om een goed kwaliteitborgingsysteem op te zetten. Samen met de andere ketenpartners, van terreinbeheerders, agrariërs, producenten, loonwerkers tot vervoerders, zullen zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om samen tot een nieuwe praktijk te komen.

Storytelling

Het magazine bundelt de verhalen van mensen die aan de slag zijn met het hoogwaardig gebruik van grond of sediment. Wat is er volgens hen nodig om dit tot een gangbare werkwijze te maken en welke belemmeringen komen ze in de praktijk tegen? We hopen dat het magazine u inspireert om zelf ook stappen te zetten, om de transitie te versnellen. Lees meer en download het magazine