Dit artikel blikt terug op de ‘pilot Waddenslib voor zandgrondverbetering’. Wat is er nodig voor opschaling? Lees  het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Special Waarde van Bodem, 2024