Op 13 maart 2019 organiseerde het programma Circulair Terreinbeheer in Wageningen een bijeenkomst over het thema de Waarde van Water en Aarde. De bijeenkomst was bedoeld om de startende Community of Practice over dit onderwerp een extra impuls te geven en daarmee de transitie naar een gezonde bodem te versnellen.

In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met de materialen grond en […]

2021-01-27T12:46:32+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment|

19-11-2018 – Wat betekenen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie voor organisaties? En hoe kunnen medewerkers zelf bijdragen aan de transitie? In de middag van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ formuleerden de deelnemers concrete tips en acties om een stap verder te zetten op weg naar circulair terreinbeheer.

Vijf groepen van de in totaal 60 deelnemers discussieerden over de betekenis […]

2021-01-27T12:47:00+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Kwaliteitsborging, Maaisel, Programma CT|

19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die plaatsvonden in de ochtend van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Een impressie werd vastgelegd op film.

In de […]

2021-01-27T12:47:08+01:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|

30-11-2018 – Het kernteam CT werkt aan het opstellen van een gedragen checklist voor het borgen van de kwaliteit van maaisel tot product. Om daarvoor input van verschillende ketenpartners te krijgen worden enkele pilots bezocht. Op vrijdagochtend 30 november was de pilot OMAB in het Overijsselse Vechtdal aan de beurt.

De pilot OMAB staat voor ‘Organisch (rest)materiaal als Bodemverbeteraar’. De pilot komt voort […]

2021-01-27T12:47:45+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel|

Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 19 november wordt het magazine ‘Transitie met boerenverstand’ gelanceerd. Dit magazine gaat onder andere over dilemma’s die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer.

Het nieuwe magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Hierin worden drie actielijnen benoemd die een relatie hebben met circulair terreinbeheer: het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde […]

Op 19 november 2018 vindt de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’ plaats van het programma Circulair Terreinbeheer op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Geïnteresseerd? Meld u snel aan!

In de ochtend vinden twee rondes van praktijkgerichte werksessie plaats. Hierin wisselen partijen die betrokken zijn bij circulair terreinbeheer ideeën en kennis uit over organische stof, de kleine kringloop, wormencompostering, mogelijkheden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, […]

2020-09-13T20:59:29+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|

November 2018 – In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Om kansen te benutten werkt het programma aan de opbouw van een ‘Community of Practice’.

Een vitale en gezonde bodem is de basis van ons bestaan. Door langdurig – lineair – […]

2020-09-13T21:01:03+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, Programma CT|

07-2018 – Als vervolg op het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema.

Het magazine gaat in op dilemma’s die naar voren komen bij het in praktijk brengen van circulair terreinbeheer. Ook het verbinden van beleid, onderzoek en […]

2020-09-13T21:07:33+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Grond/sediment, Maaisel, Programma CT|

Juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie.

Om de kansen van deze waardevolle grondstoffen te illustreren, stuurde het programma CT een brief naar de ‘Klimaattafels’, die werken aan het Klimaatakkoord. Volgens CT schatten wetenschappers […]

2021-01-04T12:17:02+01:00Categorieën: Bodemverbetering, Grond/sediment, Programma CT|

15-05-2018 – In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel in Biezenmortel.

De tien deelnemers aan het overleg startten met het elkaar bijpraten over actuele onderwerpen, acties, kansen en […]

2020-09-13T21:15:31+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|
Ga naar de bovenkant