Is het mogelijk om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen door dunne laagjes klei aan te brengen?. Lees het artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017