Wil je als lokale overheid je eigen maaisel of blad  zien en behandelen als grondstof voor compost? Lees dan de notitie over de Route Gebruik, die het programma Circulair Terreinbeheer heeft uitgebracht.

In deze route besluiten terreinbeherende organisaties dat het maaisel of blad dat vrijkomt bij het beheer van hun terreinen wordt behandeld en gebruikt voor het maken van goede compost . De afvalwetgeving komt dan niet in beeld. Met de notitie informeert het Programma Circulair Terreinbeheer terreinbeherende organisaties over de mogelijkheden om circulair terreinbeheer te reguleren binnen de huidige wet- en regelgeving. De Route Gebruik biedt de beste kansen en sluit goed aan bij de circulaire toekomst. Het is een tijdelijke route, die kan worden toegepast in afwachting van nieuwe circulaire wet- en regelgeving. Dit kan nog enkele jaren duren.

Download hier de notitie ‘Verder met circulair terreinbeheer via de route gebruik’.