07-2018 – Als vervolg op het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema.

Het magazine gaat in op dilemma’s die naar voren komen bij het in praktijk brengen van circulair terreinbeheer. Ook het verbinden van beleid, onderzoek en […]

2020-09-13T21:07:33+02:00Categorieën: Beleid, Bodemverbetering, Grond/sediment, Maaisel, Programma CT|

15-05-2018 – In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel in Biezenmortel.

De tien deelnemers aan het overleg startten met het elkaar bijpraten over actuele onderwerpen, acties, kansen en […]

2020-09-13T21:15:31+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel, Programma CT|

16-04-2018 – Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: de waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.

Terug op de werkvloer kregen veel deelnemers de vraag: “En, hoe was het?” Sommigen […]

2020-09-13T21:22:52+02:00Categorieën: Maaisel, Programma CT|

5-2-2018 – Mineral Valley Twente organiseert op 22 februari 2018 het eerste congres. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, […]

2020-09-13T21:34:31+02:00Categorieën: Bodemverbetering, Maaisel|

10-NOV-2017 – Negen pilots Circulair Terreinbeheer hebben inmiddels de webtoets ‘Afval of Grondstof’ ingevuld en ingediend bij de Helpdesk Afvalbeheer. Met als doel: het verkrijgen van een positief advies over Einde Afvalstatus van het maaisel dat zij in hun pilots gebruiken. Binnenkort gaat zij de aanvragen, samen met enkele kernteamleden, integraal bespreken met de Helpdesk.

 

De volgende aanvragen zijn via de webtoets […]

2020-09-13T21:36:17+02:00Categorieën: Beleid, Maaisel, Programma CT|
Ga naar de bovenkant