Na een periode van overleg, testen en validatie, heeft het programma CT de ‘Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad’ opgeleverd. De tijd is nu rijp om in de praktijk te worden toegepast.

De checklist geeft invulling aan de zorgplicht zoals bedoeld in de Omgevingswet en zorgt voor een gedegen kwaliteitsborging. Dit is essentieel voor het verwezenlijken van de ambitie van het programma CT: het hoogwaardig toepassen van maaisel en blad als verbeteraar van de bodem.

Astrid Meier van het programma CT was direct betrokken bij de opstelling van de Checklist: ‘Het opleveren van de Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad is een flinke stap vooruit. Nu moet de checklist zich in de praktijk gaan bewijzen. Dat gebeurt onder andere in de pilots die zijn aangesloten bij het Kennisprogramma. Bij het invullen van de lijst doorlopen de ketenpartners samen een flink aantal vragen, bijvoorbeeld over de herkomst van het materiaal, de wijze waarop wordt omgegaan met evt. zwerfvuil of ongewenste plantensoorten, vervoer en opslag en over de gestelde eisen aan bodemverbeteraars. De Checklist is uitdrukkelijk een groeidocument. Op grond van de ervaringen en kennis die wordt opgedaan, gaan we de lijst regelmatig evalueren en aanpassen.’

De CT checklist is ontwikkeld door Stichting Milieukeur (SMK) samen met het programma Circulair Terreinbeheer, in opdracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, de provincie Gelderland en het ministerie van IenW.

Voor de checklist en eventuele vragen kan contact worden opgenomen met info@circulairterreinbeheer.nl