08-01-2020Samen met de verschillende ketenpartners is het kernteam Maaisel van start gegaan met het ontwikkelen van een checklist ‘kwaliteitsborging maaisel’. Uiteindelijk doel: een breed gedragen checklist op grond waarvan ketenpartners afspraken kunnen maken over kwaliteitsvragen.

Het kernteam maaisel is nog maar net begonnen met de checklist, maar hoopt in 2020 met een concept te komen dat breed zal worden uitgezet, zodat er eind 2020 een gedragen checklist ligt.

Astrid Meier, namens het kernteam maaisel betrokken bij de checklist, vertelt: ‘’De checklist moet een hulpmiddel worden voor ketenpartners die aan het begin van een traject om tafel gaan. Samen kunnen ze bepalen welke kwaliteitspunten er voor een specifieke toepassing relevant zijn en hoe zij daarmee willen omgaan. Of ik voorbeelden kan noemen? Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld het verwijderen van invasieve exoten en zwerfvuil. Maar een minder vanzelfsprekende is het omgaan met een berm waar de brandweer met schuim een brand heeft geblust. Daar zit PFAS in, waardoor het maaisel van dat stuk wegberm niet kan worden gebruikt. Het is zaak dat de ketenpartners dat soort informatie tijdig en duidelijk met elkaar delen.”