08-01-2020Het kernteam Maaisel is samen met Wageningen UR bezig met de eerste aanzet voor een kennisprogramma Circulair Terreinbeheer. Daarvoor worden metingen en onderzoeken geïnventariseerd die zich richten op het rechtstreeks opbrengen, composteren en fermenteren van maaisel voor bodemverbetering. Maar ook studies naar andere reststromen zijn welkome ‘bijvangst’.

De inventarisatie geeft primair inzicht in de kennis die er op hoofdlijnen beschikbaar is over het verbeteren van bodems met maaisel. Dit heeft tot doel om witte vlekken te benoemen, waarnaar volgend jaar mogelijk onderzoek kan worden gestart. Verder hoopt het kernteam dat de resultaten een stimulans vormen voor het ontwikkelen van een beleidsvisie over bodemverbetering, waarin ook composteren en fermenteren binnen de Vrijstellingsregeling Plantenresten gaat vallen.

Oproep

We zijn voor het kennisprogramma op zoek naar metingen en/of onderzoeken naar bodemverbetering door het toepassen van maaisel of andere groene reststromen. Mocht u informatie hebben – die wij nog niet van u hebben ontvangen – dan kunt u die mailen naar info@circulairterreinbeheer.nl. Alvast hartelijk dank!