08-01-2020 – Met ingang van dit jaar gaat het programma Circulair Terreinbeheer niet meer met één kernteam werken, maar met meerdere inhoudelijke kernteams en een overkoepelend transitieteam. De kernteams richten zich elk op een specifieke reststroom. 

Deze werkwijze betekent dat er naast een kernteam maaisel ook kernteams voor grond en slib en voor stadsstromen (o.a. bladeren, gft, hout) worden opgericht. Op de agenda staat onder andere het uitwisselen van ervaringen en kennis, de aansturing en prioritering van het programma en het omgaan met belemmeringen.

Overkoepelend boven deze kernteams is er een transitieteam van start gegaan, dat zich bezighoudt met de transitie naar de circulaire economie. Dit team verzamelt de praktijkinsformatie uit de kernteams en zet zich in om een beweging op gang te krijgen. Alle leden van het transitieteam zitten ook in een of meerdere kernteams. Het team bestaat vooralsnog uit Leon Claassen (provincie Gelderland), Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) en Tessa de Haas (RVO-Duurzaam Door), Amar Sjauw En Wa-Windhorst (GreenChange) en Astrid Meier (GreenChange).

Oproep:

De kernteams vergaderen in principe vier keer per jaar. Nieuwe leden, die vanuit de doelstellingen van hun organisatie waarde kunnen toevoegen aan de stromen grond en slib en aan stadsstromen, zijn van harte welkom om aan te sluiten!

Ook het transitieteam staat open voor nieuwe leden, maar de vergaderfrequentie ligt hier met circa 8 keer per jaar – naast bijwonen van een of meer kernteamvergaderingen – beduidend hoger.

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u een mail sturen naar info@circulairterreinbeheer.nl.