19-11-2018 – Ruim 60 deelnemers namen deel aan de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Op het programma stonden ochtendsessies over diverse thema’s, een tweegesprek tussen bestuurders en een middagsessie over ‘transitie in de praktijk’.  Aan het eind van de dag werden enkele nieuwe leden van de Biomassa Alliantie verwelkomd. Kernwoorden van de dag: circulair, waarde, pionieren, durven, doen.

De deelnemers waren te gast op Landgoed Oostbroek van het Utrechts Landschap. In de ochtend vonden twee rondes van praktijkgerichte werksessies plaats. Na afloop gaven de voorzitters van de sessies een pitch waarin zij de resultaten belichtten die tijdens ‘hun sessie’ naar voren kwamen.

Daarna was het tijd voor de lunch en namen de boswachters van Utrechts Landschap de groep mee voor een rondleiding over het prachtige landgoed.

Na de lunch werd de ‘oogst van de ochtend’ aan de hand van een filmpje  gedeeld met enkele bestuurders, die bij de bijeenkomst aanschoven.

Vervolgens gingen bestuurders Dirk-Siert Schoonman en Emmo Meijer in gesprek over het transitieproces en de rol van biomassa daarbinnen.

De rest van de middag werd besteed aan de werksessie ‘Transitie in de praktijk’. Hier bespraken de deelnemers de betekenis van de transitie voor hun eigen organisatie en omgekeerd: de betekenis van hun werk voor de transitie. Met als resultaat: tientallen kansen, vragen en tips, die kunnen bijdragen aan de transitie naar circulair terreinbeheer.

Tenslotte mocht de voorzitter van de ambassadeursgroep van de Biomassa Alliantie, Dirk-Siert Schoonman, enkele nieuwe leden verwelkomen. Het Utrechts Landschap, Hoogheemraadschap Schieland- en Krimpenerwaard en het kennisprogramma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland. Bij wijze van welkom overhandigde Dirk-Siert de nieuwe leden een exemplaar van het kersverse magazine ‘Transitie met boerenverstand’, over circulair terreinbeheer. Het magazine is een opvolger van het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’.