19-11-2018 –  Toon voordelen van circulair terreinbeheer aan met een verdienmodel. Betrek de burger en realiseer een goede kwaliteitsborging. Besteed meer aandacht aan de waarde van organische stof voor bodemverbetering én koolstofopslag. Dit zijn enkele aanbevelingen die naar kwamen uit de praktijkgerichte sessies, die plaatsvonden in de ochtend van de bijeenkomst ‘Transitie met boerenverstand’. Een impressie werd vastgelegd op film.

In de ochtend wisselden partijen die betrokken zijn bij circulair terreinbeheer in twee rondes ideeën en kennis uit over vijf thema’s: praktijkervaringen Kleine Kringloop, organische stof, CO2 credits, wormencompostering en kwaliteitsborging. Na afloop gaven zij een pitch met hun bevindingen.

Praktijkervaringen Kleine Kringloop

Deze sessie spitste zich toe op het gebruik van de biomassa die vrijkomt bij (terrein)beheer. Momenteel lopen er veel pilots op dit gebied, maar het is de uitdaging om deze groter op te zetten. Het is daarbij belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten en dat te ondersteunen met laagdrempelige (digitale) hulpmiddelen zoals een App. Ook een gebiedscoöperatie waarin producenten en consumenten samenwerken kan helpen.

Verder benadrukten de deelnemers het belang van het betrekken van de burger. ‘’Neem ze mee in circulair denken en zorg ervoor dat ze om duurzame grondstoffen gaan vragen!’’ ‘’En besteed veel aandacht aan framing. Praat steeds over grondstoffen en niet over afval.’’ Mogelijk kan het geld dat beschikbaar is uit klimaattafels worden benut voor communicatie, framing, imagoverbetering en mindset.

Wormencompostering: dilemma’s en kansen

Arie Schoemaker trapte deze sessie af met informatie met wormencompostering. Inmiddels wordt er steeds meer (internationale) ervaring mee opgedaan en de methode biedt veel kansen, onder andere bij de kringlooplandbouw. De deelnemers aan deze sessie deden de aanbeveling om de ervaringen vooral te delen en anderen te enthousiasmeren! ‘’Neem ook het bevoegd gezag mee, door het proces goed te laten zien.’’ En: ‘’toon de voordelen aan met een verdienmodel.’’

Kwaliteitsborging gericht op de doelstelling

‘’Dit was een heel productieve werksessie’’, vertelt sessievoorzitter Joyce Zuijdam. ‘’Er zijn vele flappen volgeschreven met aandachtspunten, kansen en aanbevelingen. Ook kwamen er een paar mooie quotes naar voren, zoals: van gezond gras naar een goed gewas.’’ Kwaliteitsborging is een aspect dat in de hele keten een rol speelt. Het is belangrijk dat je de kwaliteit en de waarde van het maaisel goed kent en dat je de borging daarvan realiseert. Metingen zijn belangrijk: meten is weten, maar meten biedt ook de mogelijkheid om te handelen en kansen te benutten. Geef transparant aan wat je waarom doet en maak categorieën van kwaliteiten maaisel.

Brainstorm over CO2 credits

In deze sessie draaide het om mogelijkheden voor bodemverbetering en koolstofopslag in de bodem. Volgens de deelnemers begint dat bij bewustwording van de consument. Een filmpje a La Lubach zou daarbij kunnen helpen. Je zou boeren kunnen stimuleren via resultaatsubsidies (a la Oostenrijk) of maatregelensubsidie (a la Australië). Het vraagt om een goede administratie van CO2– credits en andere waarden van verschillende type bodems. ‘’Maar’’, vragen de deelnemers zich af, ‘’Wat is dan precies een goede bodem en hoe bepaal je de koolstofopslag precies? Bodems zijn variabel en analyses zijn duur.’’ Een aanbeveling: begin klein, dan boek je het meeste succes!

Organische Stof: wat is het en wat doet het?

Dit vormde een ‘snelkookpansessie’, waarin veel informatie werd gegeven over organische stof. ‘’Organische stof is ongelooflijk complex en oplossingen zijn lang niet altijd zo simpel als ze lijken. Je kunt dan ook niet zomaar zeggen: hoe meer organische stof hoe meer opbrengst. Maar het is duidelijk dat organische stof veel voordelen heeft (waarbij het belangrijk is dat het stabiel in de bodem wordt gebracht). Helaas houdt de regelgeving nog veel mogelijkheden tegen. Enkele aanbevelingen: ‘’Deel kennis en communiceer op een prettige en ongedwongen manier met ketenpartners.’’ ‘’Besteed meer aandacht aan organische stof en bodemleven in opleidingen’’. En verzin een manier om de waarde op lange termijn goed uit te drukken (in geld is dat lastig).