30-11-2018 – Naast maaisel is het kernteam CT bezig met het oppakken van andere groenstromen, waaronder bladmateriaal en hout. Ook daarvoor zijn hoogwaardige toepassingen mogelijk en ook daarbij speelt kwaliteitsborging een belangrijke rol. In dat kader bezochten enkele leden van het kernteam het groenbedrijf van de gemeente Deventer, alsmede Natuurderij Keizersrande in Diepenveen.

Elk najaar heeft het groenbedrijf van de gemeente Deventer te maken met grote hoeveelheden bladmateriaal, die vrijkomen bij het schonen van stoepen en wegen. Daarnaast komt hout vrij bij snoeiwerkzaamheden en de kap van bomen. Het groenbedrijf wil deze groene stromen zo hoogwaardig mogelijk toepassen.

Van het bladmateriaal wordt bokashi gemaakt. Van deze bodemverbeteraar wordt onder andere dankbaar gebruikt gemaakt door Natuurderij Keizersrande, een biologisch dynamisch bedrijf, waarvan de bedrijfsvoering is gebaseerd op het beheersconcept ‘Boeren voor Natuur’. Het bedrijf streeft naar een gesloten kringloop en daarbij past het gebruik van bladmateriaal uit nabije gemeenten.

Een aandachtspunt dat naar voren kwam tijdens de gesprekken was het omgaan met vuil dat soms in het bladmateriaal aanwezig is. Hoe maak je de bladstromen schoon en tot welk niveau?

Bij (snoei)hout streeft het groenbedrijf naar zo hoogwaardig mogelijk toepassingen, zoals planken voor onder andere bankjes in de eigen gemeente. Een praktisch punt dat daarbij naar voren komt is dat hout eerst een tijd moet liggen voordat het goed kan worden benut. Het groenbedrijf heeft daarvoor op eigen terrein ruimte gereserveerd, waar hout van verschillende boomsoorten ligt. Hun stip op de horizon? Dat er al bij het planten van een boomsoort rekening wordt gehouden met de uiteindelijke toepassing ervan.