Over ctb

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far ctb has created 21 blog entries.

2-FBR-2017 – ‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het kernteam van de Green Deal, de Directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Agro en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken en […]

2017-12-08T14:37:01+01:00Categorieën: Overig|

23-FBR-2017 – Maaisel waarderen als duurzame grondstof: dat is de kern van circulair terreinbeheer. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de eisen van de consument. Een in januari 2017 gemaakte infographic laat zien hoe dit proces er uitziet en welke belemmeringen er zijn. Onderstaande tekst licht de infographic […]

2017-12-08T14:47:28+01:00Categorieën: Overig|

23-FBR-2017- Dat maaisel goed bruikbaar is als bodemverbeteraar, ervaren sommige boeren al in de praktijk. Dat blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nieuwe Oogst van mei 2013.

Volgens het artikel verbetert maaisel de structuur van de bodem, vergroot het de bodemvruchtbaarheid en zorgt het voor het beter vasthouden van water. ‘’Al na vijf jaar was het percentage organische stof in […]

2017-12-08T14:37:45+01:00Categorieën: Overig|

19-MEI-2017 – Welke mogelijkheden zijn er binnen de huidige wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de pilots van de GDCT? Is er extra experimenteerruimte nodig en, zo ja, hoe kunnen we dat regelen? Dat is de insteek van gesprekken die vertegenwoordigers van het kernteam voeren met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Inmiddels hebben vier gesprekken plaatsgevonden. Volgens […]

2017-12-08T14:37:59+01:00Categorieën: Overig|

23-05-2017 – ‘’Het verwerken van bermgras tot grondstof verdient een beter imago’’, vindt Annewil Hooijer van groenverwerker Hooijer Renkum B.V. ‘’Er circuleren spookverhalen over rokende en stinkende bergen groenafval op ons terrein, waaruit allerlei schadelijke stoffen in de bodem lekken. Maar dat is niet aan de orde. We maken juist mooie producten uit organische reststromen!’’

Annewil is betrokken bij twee typen producten […]

2017-12-08T14:38:20+01:00Categorieën: Overig|

23-5-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel.

Om van de afvalstatus af te komen, moet in de praktijk worden aangetoond dat het maaisel dat vrijkomt bij terreinbeheer (niet zijnde landbouw) en dat naar waarde wordt geoogst hoogwaardig kan worden toegepast. Daarvoor […]

2017-12-08T14:38:44+01:00Categorieën: Overig|

1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de GDCT, centraal. ‘’De Green Deal is een katalysator hiervoor. Met pilots kunnen we kennis, ervaringen en argumenten verzamelen om maaisel te gaan beschouwen als waardevolle grondstof.’’

Joyce Zuijdam is projectleider Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) bij Rijkswaterstaat. Haar […]

2017-12-08T14:39:00+01:00Categorieën: Overig|

31-AUG-2017 – Ruim 50 deelnemers van overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen ontmoetten elkaar op 31 augustus te Arnhem. Zij wisselden informatie en ervaringen uit over het omgaan met maaisel als waardevolle grondstof. Een impressie..

 

Kennismaken en pilots toelichten

Het ochtendprogramma begon met een kennismakingsronde, waarin de aanwezigen hun betrokkenheid bij Circulair Terreinbeheer (CT) aangaven en eventuele pilots toelichtten. De […]

2021-04-03T16:04:27+02:00Categorieën: Overig|

12-OKT-2017 – Tijdens het minisymposium op 12 oktober, reikte Joyce Zuijdam het eerste exemplaar van het magazine uit aan Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Het magazine beschrijft 15 pilots met als motto: het inzetten van maaisel uit circulair terreinbeheer als hoogwaardige grondstof voor verscheidene markten. Het magazine is een voorbeeld op zich: het is op graspapier gedrukt. 

 

[…]

2017-12-08T14:40:39+01:00Categorieën: Overig|

12-OKT-2017 – Ruim 60 personen bezochten op 12 oktober het Mini Symposium Circulair Terreinbeheer. Zij waren te gast in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar geleerde lessen en naar de toekomst te kijken. Een impressie…

Het minisymposium vond plaats in de fraaie kapel van Hogeschool van Hall Larenstein. Gastheer Arjen […]

2017-12-08T14:41:38+01:00Categorieën: Overig|
Ga naar de bovenkant