Over ctb

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far ctb has created 23 blog entries.

Bijeenkomst van Berm tot Bladzijde in FabCity Amsterdam

2020-10-27T23:40:05+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

23-6-2017 – FabCity is onderdeel van het culturele programma van het EU2016 Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie: Europe by People - The future of everyday living. Op deze creatieve plek werd een bijeenkomt van Berm tot Bladzijde gehouden om het business model een stap verder te brengen...   Waarom zouden we .. Lees meer...

Start voor pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’

2020-10-27T23:42:09+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

13-MEI-2016 - De pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ is op donderdag 12 mei 2016 van start gegaan. Met het ondertekenen van een intentieverklaring bundelden achttien partijen in Oosterbeek hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten als drager voor de productie van karton. Het gaat om de volgende partijen: Parenco BV, NewFoss BV, .. Lees meer...

Intakegesprek Green Deal Circulair Terreinbeheer

2020-10-27T23:44:28+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

2-FBR-2017 - ‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het kernteam van de Green Deal, de Directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie .. Lees meer...

Infographic Circulair Terreinbeheer

2020-10-27T23:45:51+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

23-FBR-2017 - Maaisel waarderen als duurzame grondstof: dat is de kern van circulair terreinbeheer. Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de eisen van de consument. Een in januari 2017 gemaakte infographic laat zien hoe dit proces er uitziet en .. Lees meer...

Maaisel loont

2020-10-27T23:46:59+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

23-FBR-2017- Dat maaisel goed bruikbaar is als bodemverbeteraar, ervaren sommige boeren al in de praktijk. Dat blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nieuwe Oogst van mei 2013. Volgens het artikel verbetert maaisel de structuur van de bodem, vergroot het de bodemvruchtbaarheid en zorgt het voor het beter vasthouden van water. ‘’Al .. Lees meer...

Serie gesprekken met ministeries

2020-10-27T23:47:37+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

19-MEI-2017 – Welke mogelijkheden zijn er binnen de huidige wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de pilots van de GDCT? Is er extra experimenteerruimte nodig en, zo ja, hoe kunnen we dat regelen? Dat is de insteek van gesprekken die vertegenwoordigers van het kernteam voeren met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en .. Lees meer...

Interview met Annewil Hooijer: onbekend maakt onbemind

2020-10-27T23:48:31+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

23-05-2017 – ‘’Het verwerken van bermgras tot grondstof verdient een beter imago’’, vindt Annewil Hooijer van groenverwerker Hooijer Renkum B.V. ‘’Er circuleren spookverhalen over rokende en stinkende bergen groenafval op ons terrein, waaruit allerlei schadelijke stoffen in de bodem lekken. Maar dat is niet aan de orde. We maken juist mooie producten uit organische reststromen!’’ .. Lees meer...

Structuur en visie CT

2020-10-27T23:49:32+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

23-5-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel. Om van de afvalstatus af te komen, moet in de praktijk worden aangetoond dat het maaisel dat vrijkomt bij terreinbeheer (niet zijnde landbouw) en .. Lees meer...

Interview met Joyce Zuijdam: van pilot naar ‘echie’

2020-10-27T23:50:17+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de GDCT, centraal. ‘’De Green Deal is een katalysator hiervoor. Met pilots kunnen we kennis, ervaringen en argumenten verzamelen om maaisel te gaan beschouwen als waardevolle grondstof.’’ Joyce Zuijdam .. Lees meer...

Bijeenkomst ‘Naar een start van Circulair Terreinbeheer’ druk bezocht

2020-10-27T23:51:57+01:00november 7th, 2017|Categorieën: Nieuwsberichten|

31-AUG-2017 - Ruim 50 deelnemers van overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen ontmoetten elkaar op 31 augustus te Arnhem. Zij wisselden informatie en ervaringen uit over het omgaan met maaisel als waardevolle grondstof. Een impressie..   Kennismaken en pilots toelichten Het ochtendprogramma begon met een kennismakingsronde, waarin de aanwezigen hun betrokkenheid bij Circulair .. Lees meer...

Go to Top