2-FBR-2017 – ‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het kernteam van de Green Deal, de Directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Agro en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken en de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat. Het gesprek resulteerde in het verzoek aan het kernteam dat de Green Deal voorbereidt om als eerste fase een vijftal pilots onder de Green Deal te brengen die exemplarisch zijn voor de geconstateerde ‘punaises in de schoen’ en tegelijk een kansrijke waardeketen zijn. Op deze manier willen de ministeries op een behapbare wijze scherp krijgen wat de belemmeringen precies zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.

Alle andere pilots worden opgenomen in het plan van aanpak en zullen de pilots in de Green Deal versterken. Deze pilots doen dus uitdrukkelijk ook mee bij het realiseren van circulair terreinbeheer.