1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de GDCT, centraal. ‘’De Green Deal is een katalysator hiervoor. Met pilots kunnen we kennis, ervaringen en argumenten verzamelen om maaisel te gaan beschouwen als waardevolle grondstof.’’

Joyce Zuijdam is projectleider Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) bij Rijkswaterstaat. Haar ambitie is ‘’om er op alle niveaus voor te zorgen dat ideeën in de praktijk kunnen worden toegepast’’. Vanuit die gedachte zit zij ook in het kernteam van de Green Deal Circulair Terreinbeheer. Ze vertelt: ‘Het wemelt van de pilots, maar zodra ideeën in het echt moeten worden uitgevoerd, stagneert het proces vaak. Daarom is het belangrijk om de hele keten te beschouwen, in dit geval van de oogst van bermmaaisel tot het maken van een hoogwaardig product.”

Motor

Ze vervolgt: “Er moet een ‘motor’ zijn die het geheel doet draaien en die rol nemen we als Rijkswaterstaat graag op ons. Natuurlijk samen met alle andere partijen die daarbij betrokken zijn. Het kernteam GDCT spant als het ware een net over alle initiatieven en pilots heen, zodat we alle ervaringen, kansen en belemmeringen ‘vangen’. Als kernteam sluizen we gericht informatie naar de betrokken ministeries. En als er een gesprek moet komen of handtekeningen moeten worden gezet, kunnen we dat vanuit ons netwerk regelen.’’

Stip aan de horizon

De stip aan de horizon van Joyce is dat de huidige ‘afvalstoffeneconomie’ overgaat in een ‘circulaire economie’. Joyce: ‘’Die transitie moet goed worden georganiseerd. Daarmee zijn we als kernteam bezig. We ontwikkelen een plan van aanpak, dat zich uiteindelijk moet gaan vertalen in afspraken. Hoe kunnen pilots elkaar versterken en hoe boksen we het samen voor elkaar om de kansen van maaisel als hoogwaardige grondstof optimaal te benutten?’’

Om dit alles te bereiken komt het kernteam regelmatig samen. Begin september wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar alle partijen die betrokken zijn bij de GDCT bijeenkomen. Hierover volgt later meer informatie.