23-5-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel.

Om van de afvalstatus af te komen, moet in de praktijk worden aangetoond dat het maaisel dat vrijkomt bij terreinbeheer (niet zijnde landbouw) en dat naar waarde wordt geoogst hoogwaardig kan worden toegepast. Daarvoor is een goed werkend kwaliteitsborgingssysteem noodzakelijk. In dat kader willen de aangesloten partijen pilots uitvoeren voor vijf verschillende methoden en producten (zie onderstaande figuur). Met de pilots wordt kennis en ervaring opgedaan met verschillende methoden van bodemverbetering, het maken van biobased producten en het opzetten van een goed werkend kwaliteitsborgingssysteem.

 Voor meer informatie: download de notitie