10-07-2019 – Op woensdag 11 september organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop. Minister Carola Schouten doet dan de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. In verschillende workshops komen de diverse aspecten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties en dataverzameling.

De tekst van de uitnodiging luidt als volgt:

”Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van harte uit voor de eerste Nationale Bodemtop op woensdag 11 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Op deze dag zal minister Carola Schouten de aftrap doen van het Nationaal Programma Landbouwbodems. Tijdens deze bijeenkomst willen we met u in gesprek gaan over hoe we in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd krijgen.

In verschillende workshops komen de diverse kanten van duurzaam bodembeheer aan bod, o.a. verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. We bekijken landbouwbodems tijdens deze Nationale Bodemtop vanuit de invalshoek van de boer, ketenpartijen en de wetenschap.

Zet u deze datum alvast in uw agenda? In augustus ontvangt u het programma en kunt u zich aanmelden voor de verschillende workshops.

Graag zien we u op 11 september!

Namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Marjolijn Sonnema
Directeur-Generaal Agro”