2022-03 Vijf jaar lang hield de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (Bunk) van Rijkswaterstaat zich bezig met de verduurzaming van het areaal dat RWS onder beheer heeft. Dit ging voornamelijk om bermen. Per 1 januari 2022 zijn de activiteiten beëindigd, maar het gedachtegoed blijft! De belangrijkste lessen zijn gepubliceerd in een E-Zine. Klik hier om dit te lezen.