Dinsdagmiddag 8 februari 2022 organiseren Circulair Terreinbeheer, Biosintrum & Circulair Friesland een online symposium voor o.a. agrariërs, beleidsmakers uit de gemeenten en provincie, natuurorgansiaties en waterschappen.

In samenwerking met boer Pieter van der Valk, het Ministerie van I&W en Universiteit Wageningen, wordt de tussenstand opgemaakt met betrekking tot het composteren in de regio. Naast plenaire sessies worden in workshops handreikingen gedaan om ook zelf aan de slag te gaan, zowel overheid als agrariër.

Het symposium vindt plaats tussen 13.00 en 15.00 uur en is gratis. Klik hier voor meer informatie en deelname aan de online meeting.