De gemeente Amersfoort heeft in de landelijke week van de Circulaire Economie – begin januari 2019 – een gedoogbeschikking afgegeven aan de StadsWormerij. Het gaat om een tijdelijke beschikking die loopt tot 2022.

Binnenkort gaan de wormen in de StadsWormerij daadwerkelijk aan het werk. Het is de bedoeling dat ze GFT-materiaal en organische stadsstromen uit de gemeente Amersfoort omzetten tot wormencompost dat vervolgens wordt afgezet bij particulieren en bedrijven in de regio.

Experimenteerruimte nodig

De initiatiefnemer (Edgar van Groningen) en de gemeente Amersfoort zijn jaren met elkaar in overleg geweest over de vestiging van de StadsWormerij. De gemeente Amersfoort schrijft: “Omdat de StadsWormerij werkt met GFT-afval, wormen houdt en compost produceert, zouden zij te maken hebben met verschillende wetten die vooral bedoeld zijn voor grote bedrijven, maar die moeilijk passen op dit kleinschalige circulaire initiatief. Omdat circulaire economie een belangrijke ambitie van dit college is, is besloten om de vestiging van de StadsWormerij mogelijk te maken, ondanks een afwijking van landelijke regelgeving en verplichtingen.”

Maatschappelijk initiatief

Medio februari krijgt de StadsWormerij de sleutel van de werkplaats op de Vinkenhoef. Initiatiefnemer Edgar van Groningen dankt iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de doorbraak in de besluitvorming. “Mede dankzij de steun van RVO en het programma Circulair Terreinbeheer heeft het college van burgemeester en wethouders een gedoogbeschikking afgegeven.”

Ondertussen heeft de Gemeente Amersfoort zelf ook een vergunningaanvraag gedaan voor de wijziging van het bestemmingsplan van de loods op de werkplaats. Van Groningen: “Ons stekkie heeft straks dus ook daadwerkelijk de bestemming maatschappelijk initiatief.”

Wordt vervolgd…

De volgende stap? Van Groningen: “In nader overleg met NVWA willen we nu gaan onderzoeken wat er precies nodig is voor het verkrijgen van de officiële compost-erkenning. Dit op basis van verwerking van GFT c.q. organische stadsstromen uit Amersfoort en de verkoop van de vermi-compost in onze regio.”