De tweede wijziging van het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is inmiddels vastgesteld. Vanuit Circulair Terreinbeheer hebben ruim 60 partijen gezamenlijk een zienswijze ingediend op de voorgenomen wijziging. Hiermee hebben we helaas nog niet de stappen kunnen bereiken die we voor ogen hadden. Wel heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van I&W (Stientje van Veldhoven) aangekondigd dat er na het LAP3 een Circulair Materialenplan (CMP1) zal komen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister: “Het huidige LAP heeft een looptijd tot en met 2023. Om de circulaire economie verder te versnellen start ik, naast de huidige aanpassingen op het huidige LAP, tevens met de opvolging van het LAP3. De Rijksbrede ambitie is om in 2050 volledig circulair te zijn. Ik wil het LAP daarom nog meer inzetten als instrument om die ambitie te verwezenlijken. LAP3 zal daarom opgevolgd worden door een Circulair Materialenplan (CMP1). Ik wil met het CMP de reikwijdte van het huidige LAP uitbreiden, met meer sturing op de hogere treden van de afvalhiërarchie die van belang zijn voor CE, zoals hergebruik en preventie.”

Vanuit het programma Circulair Terreinbeheer zien we dit als een positieve ontwikkeling en een mogelijkheid om invulling te kunnen geven aan het nieuwe CMP.