Begin maart 2021 stuurde Staatssecretaris Van Veldhoven twee verkenningen over afval en circulaire economie naar de Tweede Kamer. Het gaat om een verkenning naar de instrumenten afval of product en een verkenning naar de experimenteerruimte voor de circulaire economie. Een begeleidende beleidsbrief gaf zij haar beleidsreactie op beide verkenningen.

De verkenning ‘Instrumenten afval of product’ beschrijft de instrumenten waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan bepalen of een stroom (materiaal met een specifieke toepassing) een afvalstof of product is. Dit zijn ministeriële regelingen, handreikingen en rechtsoordelen. De beoordeling afval of product is van belang om het zorgvuldige hergebruik van grondstoffen te faciliteren.

De verkenning ‘Experimenteerruimte voor de circulaire economie’ geeft inzicht in de ruimte om te experimenteren met een circulaire economie. De verkenning gaat in op de wetgeving over afvalstoffen en aanverwante wetgeving en beleid die daarbij een rol spelen en de knelpunten die er nu zijn en mogelijke oplossingsrichtingen.

In de begeleidende beleidsbrief benoemt de Staatssecretaris de concrete acties die zij onderneemt om opvolging te geven aan de verkenningen.