10-07-2019 – Op 17 september 2019 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer de bijeenkomst ‘Kringlopen in de praktijk’. We zijn te gast bij Staatsbosbeheer op locatie Radio Kootwijk. Geïnteresseerd? Meld u snel aan!

Wat gaan we doen?

We starten de dag vanuit de praktijk. Daarbij wordt praktijkkennis uit de pilots gespiegeld aan landelijke ontwikkelingen, zoals de visie Landbouw, natuur en voedsel, Kringlooplandbouw en de Transitieagenda Biomassa en Voedsel. Vervolgens zijn er praktijkgerichte werksessies. Die staan in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaring tussen praktijk, kennis en beleid. Na de lunch sluiten hierbij ook enkele bestuurders aan.

De vraag is steeds: wat willen we met z’n allen bereiken? Sluiten de landelijke visies en het beleid voldoende aan bij de praktijk? Wat is er nodig? En welke rol kunt u hier zelf in spelen?

Het einde van de middag staat in het teken van reflectie. De onderwerpen die gedurende de dag aan bod zijn gekomen worden dan besproken met bestuurders en beleidsmakers. We sluiten de dag af met een circulaire borrel.

Geïnteresseerd? Meld u snel aan via info@circulairterreinbeheer.nl. De dag duurt van 9.30-16.30 uur en wordt afgesloten met een borrel. Denkt u dat deze bijeenkomst ook interessant is voor anderen? Stuur dit bericht gerust door! U ontvang het definitieve programma na aanmelding.