Waarde van Water en Aarde

Juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie.

Om de kansen van deze waardevolle grondstoffen te illustreren, stuurde het programma CT een brief naar de ‘Klimaattafels’, die werken aan het Klimaatakkoord. Volgens CT schatten wetenschappers dat in de landbouwbodems van Nederland ongeveer 2,2 Mton CO2 equivalent per jaar kan worden vastgelegd door het ophogen van stabiel organische stof tot een nieuw evenwicht en door het tegengaan van veenoxidatie. Daarmee draagt de bodem systematisch bij aan klimaatmitigatie.

Verder verhoogt een vitale bodem het waterbergend vermogen, waardoor landbouw en natuur minder kwetsbaar zijn voor droogte. Over het belang hiervan is al veel kennis beschikbaar, maar toch werkt dit nog onvoldoende door in beleid, praktijk en vooral: de wet- en regelgeving.

CT vraagt om support en om ruimte in het beleid, zodat koplopers de kans krijgen te demonstreren wat er mogelijk is en wetenschappers de effecten ervan kunnen evalueren. Een vitale bodem kan een concrete bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en aan een toekomstbestendig en integraal bodem- en waterbeheer! Met als motto: Van restrictie naar procesbegeleiding en het realiseren van kansen!

Download de brief van CT

2019-02-15T11:08:21+00:00

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.