15-05-2018 – In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel in Biezenmortel.

De tien deelnemers aan het overleg startten met het elkaar bijpraten over actuele onderwerpen, acties, kansen en knelpunten. Vervolgens zoomden zij in op het ‘maken van een gezamenlijk verhaal’ door het formuleren en prioriteren van kennisvragen. Daarbij speelt de rol van organische stof bij bodemverbetering op korte en lange termijn een cruciale rol. Belangrijk onderwerp van gesprek was hoe kan worden voorzien in deze kennisbehoefte en hoe beschikbare kennis beter inzichtelijk kan worden gemaakt. Ook het beleid kwam aan bod: om kansen optimaal te benutten zou dit gebaseerd moeten zijn op actuele kennis en modellen. Andere besproken onderwerpen: het omgaan met invasieve soorten, kwaliteitsborging, mircoplastics en regelgeving.

Na afloop van het overleg bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel Compost in Biezenmortel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in groenrecycling en verwerkt groene restromen van openbare, particuliere en professionele bronnen tot hoogwaardige compost, die het bodemleven verbetert, voedingsstoffen voor de plant brengt en bovendien zorgt voor een betere structuur, afwatering en buffercapaciteit in de bodem.

Na afloop reageerden de deelnemers enthousiast: ‘We merken dat BVOR en het programma CT veel raakvlakken hebben en daarom is het goed dat we elkaar opzoeken en waar mogelijk samen optrekken’.