Pilot Topsurf in de Krimpenerwaard: zijn organische reststromen bruikbaar om bodemdaling in het veenweidegebied te compenseren en kunnen deze tegelijkertijd dienen als bodemverbeteraar? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Waarde van maaisel, 2017