2022-03-24 Met trots presenteren we het derde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Na twee eerdere magazines – die waren gericht op de waarde van maaisel en op transitie – staat in dit magazine ‘ketenverantwoordelijkheid’ centraal.

De kern van het derde magazine is hoe we tot een echte circulaire economie kunnen komen. Dat vraagt om een cultuuromslag. Alle ketenpartners, van terreinbeheerders, agrariërs, producenten, loonwerkers, vervoerders, omgevingsdiensten tot overheden zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om samen tot een nieuwe praktijk te komen. Dat is meer dan bijvoorbeeld het bewerken van maaisel tot compost. Het betekent dat grondstoffen worden geoogst met een doel voor ogen en dat de benodigde kwaliteit gedurende het hele proces wordt geborgd.

Met elkaar moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van ons milieu en de volksgezondheid en moeten we fundamenteel anders omgaan met grondstoffen. Samen een nieuw circulair huis bouwen: dat moet het uitgangspunt zijn.

Download het magazine hier