07-2018 – Als vervolg op het vorig jaar verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema.

Het magazine gaat in op dilemma’s die naar voren komen bij het in praktijk brengen van circulair terreinbeheer. Ook het verbinden van beleid, onderzoek en pilots komt aan bod.

We hopen dat het tijdschrift net zo enthousiast wordt ontvangen als de editie uit 2017, die meerdere malen werd herdrukt. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrieven dit jaar.