16-04-2018 – Op de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer van 16 april werd een concept van de Ketenkaart Circulair Terreinbeheer gepresenteerd. Dit document is bedoeld voor iedereen die handelingen verricht of toetst binnen de keten van circulair terreinbeheer.

 

Joyce Zuijdam van Rijkswaterstaat presenteerde de nieuwe Ketenkaart die moet helpen om beleid, regelgeving en pilots op uniforme wijze samen te brengen. Wat is de reden dat er een Ketenkaart is gemaakt? “De transitie naar circulair terreinbeheer begint met woorden, met taal! Als we met circulaire economie aan de gang willen, moeten we andere woorden gebruiken. Woorden die door ons brein niet als negatief geïnterpreteerd worden. Dat is belangrijk voor wat we uiteindelijk doen. Ter vergelijking: de taal van de lineaire economie gaat over afval. Dat wordt geassocieerd met problemen, risico’s en wantrouwen. De taal van de circulaire economie gaat over grondstoffen. Daarachter hangen andere concepten, ideeën, kansen en samenwerking. Om die andere taal te leren gebruiken, is de Ketenkaart ontwikkeld.”

“De Ketenkaart beschrijft hoe maaisel in de huidige transitieperiode kan worden benut als hoogwaardige grondstof. We streven er met deze Ketenkaart naar om uniformiteit te bereiken en – door op een eenduidige manier te handelen – belemmeringen weg te nemen. Daarnaast is de Ketenkaart bedoeld om met vertegenwoordigers van beleid, regelgeving en pilots het gesprek aan te gaan over het verder brengen van circulair terreinbeheer. Voor wie is de Ketenkaart? Voor alle ketenpartners. Let op: de kaart krijgt pas ‘status’ wanneer wij hem gaan gebruiken. En tenslotte: de Ketenkaart is een levend document. Als na de eerste periode blijkt dat het anders moet, dan passen we hem aan.’’

 Voor meer informatie: download de Ketenkaart