Op 4 oktober 2018 was het programma Circulair Terreinbeheer aanwezig op de Innovation Expo te Rotterdam. Dit is een tweejaarlijks evenement, waarmee de overheid een podium biedt aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen. Bijna 100 geïnteresseerden bezochten de stand.

Na een strenge selectie, wist Circulair Terreinbeheer dit jaar een goede plek te bemachtigen op de Innovation Expo. Dit jaar vond de Innovation Expo plaats op 4 oktober op het RDM-terrein in Rotterdam. De dag stond in het teken van nieuwe ontmoetingen en het maken van afspraken over het versnellen van innovaties.

De stand van het programma Circulair Terreinbeheer werd bemand door vertegenwoordigers van het kernteam en enkele partners. Astrid Meier van CT vertelt: “Er was heel veel belangstelling en we hadden doorlopend aanloop. Er kwamen veel vragen over de toepassing van maaisel, slib en grond en we hebben veel nieuwe contacten gelegd. Je merkt dat de interesse groeit en we hebben veel leuke nieuwe contacten opgedaan!”