Wilt u meer informatie over Circulair Terreinbeheer? Neem dan contact met ons op via info@circulairterreinbeheer.nl

Contactgegevens kernteamleden Circulair Terreinbeheer

Contactpersonen pilots Circulair Terreinbeheer

Bodemverbetering

CMC Composteermethode op Terschelling – Henri Holster (WUR) en Rinske Cupido (CupCompost)

Kleine Kringloop Brabant – rechtstreeks naar de boer – Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel)

Haarloseveld en Olden Eibergen – rechtstreeks naar de boer en Bokashi – Henk Leever (Stichting Stichting Haarloseveld Olden Eibergen e.o./HOEduurzaam)

Vruchtbare Kringloop regio Achterhoek en Liemers – compost en Bokashi – Laurens Gerner (Waterschap Rijn en IJssel)

Agrarisch waterbeheer – Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) – rechtstreeks naar de boer – Rob Geerts  (VALA)

Topsurf in de Krimpenerwaard – Guido Verweij (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Organisch (rest)Materiaal Als Bodemverbeteraar (OMAB) – Bokashi en (Bioterra) compost – Anet Bovendeert (ANV De Ommer Marke)

Twents bermmaaisel in de Gemeenten Tubbergen en Dinkelland – Marcel Nolten (Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)

Maaisel naar de landbouw langs de Regge en de Bornsebeek – rechtstreeks naar de boer – Jantine Langenhof (Waterschap Vechtstromen)

Wormencompostering / vermicompostering – Arie Schoemaker (Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk)

Slootmaaisel lokaal toepassen als bodemvebeteraar in de Gemeente Raalte – Arie Wassink (Gemeente Raalte)

Maaisel bij Waterschap Drents Overijsselse Delta – Berry Bergman (WDODelta)

Groen Goed in Oost Gelre – Bokashi – Jos te Molder (Agrarische Natuur Vereniging Groen Goed)

Enerchar Pilot Installatie – Jaap van Hal (ECN)

Biobased Producten

Van Berm tot Bladzijde – Yuri Wolf (RWS BUNK)

Bermmaaisel als grondstof voor Biocomposiet: Plantpaal/Veggietimber – Berry Bergman (WDODelta)/ Leon Joore (Millvision)

Biobased geleiderail – Bas de Leeuw (RWS BUNK)/ Leon Joore (Millvision)

Colofon

Redactie: Moniek Löffler (Bureau Landwijzer)

Grafische vormgeving en infographics: Ilva Besselink-Noorda (Studio Ilva)

Webdesign: Amar Sjauw En Wa-Windhorst (Green Change/EcoEngineers)

Deze website is tot stand gekomen met de financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland.