Nieuws2021-01-27T14:25:25+01:00
2305, 2022

Op 7 juni 2022 organiseert het programma Circulair Terreinbeheer (CT) een landelijke bijeenkomst bij Wageningen University & Research in Lelystad.  Agrariërs, beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en andere belangstellenden: wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. We hopen op [...]

2403, 2022

Nieuw CT Magazine verschenen: ‘Op weg naar circulair doen’

2022-03-24 Met trots presenteren we het derde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Na twee eerdere magazines – die waren gericht op de waarde van maaisel en op transitie – staat in dit magazine ‘ketenverantwoordelijkheid’ centraal. De kern van het derde magazine [...]

2403, 2022

Presentatie Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer (CT)

2022-03 Eind 2020 startte Wageningen University & Research (WUR) de uitvoering van het Kennisprogramma CT. De resultaten van 2021 worden dit voorjaar gepubliceerd. Tijdens een overleg presenteerde WUR de belangrijkste bevindingen. De presentatie vond plaats tijdens een overleg tussen het programma CT, [...]

2403, 2022

E-Zine Vijf jaar BUN-K

2022-03 Vijf jaar lang hield de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (Bunk) van Rijkswaterstaat zich bezig met de verduurzaming van het areaal dat RWS onder beheer heeft. Dit ging voornamelijk om bermen. Per 1 januari 2022 zijn de activiteiten beëindigd, maar het gedachtegoed blijft! De [...]

3101, 2022

Symposium: Bermgras, het nieuwe goud!

Dinsdagmiddag 8 februari 2022 organiseren Circulair Terreinbeheer, Biosintrum & Circulair Friesland een online symposium voor o.a. agrariërs, beleidsmakers uit de gemeenten en provincie, natuurorgansiaties en waterschappen. In samenwerking met boer Pieter van der Valk, het Ministerie van I&W en Universiteit Wageningen, wordt [...]

1212, 2021

Samenwerking bij het toepassen van sediment op land

Het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) en het Programma Circulair Terreinbeheer gaan samenwerken door kennis en ervaringen met nuttige toepassingen van sediment (slib) te delen en te verrijken. Het gaat om sediment dat als reststroom vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. Het gaat om sediment dat [...]

Ga naar de bovenkant