This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Nieuws 2018-07-18T10:20:02+00:00

Draag jij bij aan circulair waterbeheer in Nederland?

Nederlandse Waterschappen zijn op zoek naar ondernemers met circulaire oplossingen! Heb jij een innovatief idee of product dat oeverafkalving voorkomt of waar je biomassa afkomstig uit oevers in kunt verwerken? Lees hier meer over de 2 challenges en schrijf je in vóór 10 augustus om kans te maken op een deel van het totale investeringsbedrag van €80.000!

Waarde van Water en Aarde

juli 2018 – Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) is uitgebreid met de grondstoffen slib en topsoil. Net als maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem, die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatmitigatie. Lees meer ….

Magazine 2.0

Als vervolg op het in 2017 verschenen magazine ‘Waarde van maaisel’ is een nieuw magazine in voorbereiding. Waar in 2017 de pilots centraal stonden, is in ‘magazine 2.0’ de transitieagenda ‘Biomassa en voedsel’ het hoofdthema. Lees meer ….

Circulair Terreinbeheer op de GFIA beurs

Op 20 en 21 juni 2018 presenteerde het programma Circulair Terreinbeheer zich met een stand op het Global Forum for Innovations in Agriculture (GFIA Europe). Deze internationale vakbeurs en congres vond dit jaar plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Lees meer ….

Ambassadeursgroep Circulair Terreinbeheer actief

6 juni 2018 kwam de ‘Ambassadeursgroep’ van de Biomassa Alliantie voor het eerst bijeen. Deze groep bestaat uit bestuurders, die zich inzetten om circulair terreinbeheer verder te brengen. Lees meer ….

Programma CT op bezoek bij BVOR

15-05-2018 – In mei 2018 vond er voor de tweede keer een constructief overleg plaats tussen het programma CT en leden van de BVOR. Het belangrijkste onderwerp van gesprek: formuleren en prioriteren van gezamenlijke kennisvragen. Na afloop bezochten de deelnemers het bedrijf Van Iersel in Biezenmortel. Lees meer ….

Veel werk verzet door Kernteam

16-04-2018 – Het kernteam Circulair terreinbeheer heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er zijn gesprekken gevoerd met de BVOR, er wordt een nieuw magazine (2.0) over circulair terreinbeheer voorbereid, samen met Stichting Milieukeur wordt verkend wat de mogelijkheden zijn van een keurmerk en er wordt structureel overleg gevoerd met de Rijksoverheid.  Lees meer….

Impressie van de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer

16-04-2018 – Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: De waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.  Lees meer….

Transitieagenda: in gesprek met ministerie en provincie

16-04-2018 – Tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer ging dagvoorzitter Frans Scheepens in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio. Dit om een link te kunnen leggen tussen het programma Circulair Terreinbeheer en de landelijke transitieagenda Biomassa en Voedsel.  Lees meer….

Ketenkaart Circulair Terreinbeheer

16-04-2018 – Op de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer van 16 april werd een concept van de Ketenkaart Circulair Terreinbeheer gepresenteerd. Dit document is bedoeld voor iedereen die handelingen verricht of toetst binnen de keten van circulair terreinbeheer.  Lees meer….

Stand van zaken consultatie Vrijstellingsregeling Plantenresten

16-04-2018 – De consulatie over de Vrijstellingsregeling voor Plantenresten neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Dat vertelde Jan van Bergen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens de bijeenkomst Circulair Terreinbeheer op 16 april. Volgens Van Bergen kwamen er veel reacties op de publicatie en wordt daar zorgvuldig mee omgegaan. Eerder was aangekondigd dat er rond de zomer een definitieve regeling zou komen. ‘’Dat zal pas einde van dit jaar worden’’, aldus van Bergen.

Congres Mineral Valley Twente op 22 februari 2018

5-FEB-2018 – Mineral Valley Twente organiseert op 22 februari 2018 het eerste congres. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Lees meer….

2017

Pilots hopen op positief advies over Einde Afvalstatus

10-NOV-2017 – Negen pilots Circulair Terreinbeheer hebben inmiddels de webtoets ‘Afval of Grondstof’ ingevuld en ingediend bij de Helpdesk Afvalbeheer. Met als doel: het verkrijgen van een positief advies over Einde Afvalstatus van het maaisel dat zij in hun pilots gebruiken. Binnenkort gaat zij de aanvragen, samen met enkele kernteamleden, integraal bespreken met de Helpdesk. Lees meer….

Kernteam lanceert nieuwe website Circulair Terreinbeheer!

10-NOV-2017 – De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuwe website Circulair Terreinbeheer om aan te sluiten bij de actuele huisstijl. Er is al veel informatie te vinden, maar nog niet alle onderdelen van de website zijn operationeel. Mocht je tips of informatie voor de website hebben, meld deze dan via info@circulairterreinbeheer.nl!

Green Deal maakt plaats voor andere benadering

10-NOV-2017 – Het programma Circulair Terreinbeheer slaat een iets andere weg in. Stond eerst de Green Deal centraal om onze doelen te bereiken, nu wordt primair aangestuurd op het zo behandelen van maaisel dat het voor de wet geen afval is of – wanneer dat nog niet kan – op het verkrijgen van Einde Afvalstatus. Lees meer…

Wie ontvangt dé Circular Award 2018?

10-NOV-2017 – Nederland circulair! zoekt in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie iconische circulaire ondernemers en projecten: innovatieve projecten, producten of ondernemingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. U heeft nog 3 weken de tijd om een project aan te melden via Circulair ondernemen.

Mini Symposium Circulair Terreinbeheer

12-OKT-2017 – Ruim 60 personen bezochten op 12 oktober het Mini Symposium Circulair Terreinbeheer.  Zij waren te gast in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar geleerde lessen en naar de toekomst te kijken. Een impressie…

Magazine Waarde van Maaisel verschenen

12-OKT-2017 – Tijdens het minisymposium op 12 oktober, reikte Joyce Zuijdam het eerste exemplaar van het magazine uit aan Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Het magazine beschrijft 15 pilots met als motto: het inzetten van maaisel uit circulair terreinbeheer als hoogwaardige grondstof voor verscheidene markten. Lees meer…

Circulair Terreinbeheer centraal bij brainstormsessie Landbouw

11-OKT-2017 – Op woensdag 11 oktober vond tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden een brainstormsessie Landbouw plaats. Daarbij stonden het project Mineral Valley Twente en het programma Circulair Terreinbeheer centraal. Wethouder Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen was ook in Brussel om zijn verhaal te delen. Lees meer…

Bijeenkomst ‘Naar een start van Circulair Terreinbeheer’ druk bezocht

31-AUG-2017 – Ruim 50 deelnemers van overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen ontmoetten elkaar op 31 augustus te Arnhem. Zij wisselden informatie en ervaringen uit over het omgaan met maaisel als waardevolle grondstof. Lees meer…

Interview met Joyce Zuijdam: van pilot naar ‘echie’

 1-JUN-2017 – ‘’Er samen met andere partijen voor zorgen dat bermmaaisel afkomt van de ‘afvalstatus’. Dat doel staat voor Joyce Zuijdam, kernteamlid van de Green Deal Circulair Terreinbeheer, centraal. Lees meer…

Interview met Annewil Hooijer: onbekend maakt onbemind

 23-MEI-2017 – ‘’Het verwerken van bermgras tot grondstof verdient een beter imago’’, vindt Annewil Hooijer van groenverwerker Hooijer Renkum B.V. Lees meer…

Structuur en visie CT

 23-MEI-2017 – In een recent verschenen notitie beschrijft het kernteam de visie en het doel van Circulair Terreinbeheer. Bovenaan staat het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ voor maaisel. Lees meer…

Serie gesprekken met ministeries

 19-MEI-2017 – Welke mogelijkheden zijn er binnen de huidige wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de pilots van de GDCT? Dat is de insteek van gesprekken die vertegenwoordigers van het kernteam voeren met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Lees meer…

Infographic Circulair Terreinbeheer

 23-FBR-2017 – Om zoveel mogelijk waarde te creëren, is het belangrijk om in het hele proces van maaien tot productie rekening te houden met de eisen van de consument. Een in januari 2017 gemaakte infographic laat zien hoe dit proces er uitziet en welke belemmeringen er zijn. Een toelichting…

Maaisel loont

Dat maaisel goed bruikbaar is als bodemverbeteraar, ervaren sommige boeren al in de praktijk. Dat blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nieuwe Oogst van mei 2013. Lees meer en download artikel…

Intakegesprek Green Deal Circulair Terreinbeheer

 2-FBR-2017 – ‘’Prettig en constructief’’ vonden de deelnemers het intakegesprek dat op 2 februari 2017 plaatsvond. Het vormde het eerste gesprek om te komen tot een Green Deal circulair terreinbeheer. Lees meer…

2016

Bijeenkomst van Berm tot Bladzijde in FabCity Amsterdam

23-JUN-2017 – FabCity is onderdeel van het culturele programma van het EU2016 Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie: Europe by People – The future of everyday living. Op deze creatieve plek werd een bijeenkomt van Berm tot Bladzijde gehouden om het business model een stap verder te brengen. Lees meer…

Start voor pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’

De pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ is op donderdag 12 mei 2016 van start gegaan. Met het ondertekenen van een intentieverklaring bundelden achttien partijen in Oosterbeek hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten als drager voor de productie van karton. Lees meer…

2015

Biomassa: wie helpt mee om de keten te sluiten?

13-OKT-2015 – Om de verschillende schakels binnen de (rest)biomassaketen  – zoals aanbieders, verwerkers en gebruikers – dichter bij elkaar te brengen, was er op 8 september 2015 een praktijkcursus in opdracht van de Biomassa Alliantie. Lees meer…

Hogeschool Van Hall Larenstein en Waterschap Rijn en IJssel treden toe tot Biomassa Alliantie

26-OKT-2015 – OASE, het netwerkevenement van Waterschap Rijn en IJssel, vond plaats op woensdag 7 oktober. Als feestelijke afsluiting was er de toetreding van twee nieuwe partijen tot de Biomassa Alliantie. Lees meer…

2014

Voortgang, barrières en nieuwe initiatieven

3-NOV-2014 – De leden van de Biomassa Alliantie waren op 23 september te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn om het te hebben over voortgang, barrières en om nieuwe initiatieven te delen. Naast de vaste alliantiepartners waren ook andere belangstellenden aanwezig. Lees meer…

Matchmaking: vraag en aanbod bij elkaar brengen

25-MRT-2014 – ‘In 2014 brengen we alle goede ideeën in de praktijk’. Dat was de insteek van de bijeen-komst van de Biomassa Alliantie op 17 maart 2014. Lees meer…

2013

Dankzij tien handtekeningen is de Biomassa Alliantie een feit!

6-NOV-2013 – Bestuurders van tien partijen – terreinbeheerders, overheden en kennisinstituten – hebben op feestelijke wijze hun handtekeningen gezet op een groot rond bord op 6 november in Diepenveen. Daarmee is de Biomassa Alliantie een feit. Lees meer…