Melkveehouder Brunia ontwikkelt een eigen methode om de bodem te voeden. Daarvoor spiekt hij voortdurend bij de
natuur, een belangrijke bron van kennis en inspiratie. Hoe werkt het principe? Lees artikel…

Magazine Circulair Terreinbeheer, Transitie met boerenverstand, november 2018