06-06-2018 – Vorige maand kwam de ‘Ambassadeursgroep’ van de Biomassa Alliantie voor het eerst bijeen. Deze groep bestaat uit bestuurders, die zich inzetten om circulair terreinbeheer verder te brengen.

Voorzitter Dirk-Siert Schoonman, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe, benadrukt dat de ambassadeursgroep geen stuurgroep is en dus ook niet de agenda van het programma Circulair Terreinbeheer bepaalt. Hij licht toe: ‘Als ambassadeurs willen we circulair terreinbeheer verder helpen. Dat doen we door een rol als aanjager op te pakken, knelpunten zichtbaar te maken  en ons netwerk in te zetten. Circulair terreinbeheer lijkt soms een ondergeschoven kindje te zijn van de Circulaire Economie. Terwijl bij circulair terreinbeheer bij uitstek inzichtelijk wordt welke knelpunten en dilemma’s er zijn om circulair te werken. Alleen met zijn allen hebben we voldoende slagkracht om de klimaatveranderingen te doen stagneren. Dat zie ik ook bij het waterschap waar we de biomassa die vrijkomt bij het beheer van onze terreinen, dijken en wateren optimaal willen benutten. Het is toch zonde om maaisel af te voeren en te verbranden, terwijl het hartstikke goed kan worden ingezet voor bijvoorbeeld bodemverbetering, grondstof voor papierproductie, voedsel voor landbouwdieren of voor het winnen van energie? Wat voor de één als afvalstof gezien wordt, is voor de ander een grondstof.’

De ambassadeursgroep zal twee keer per jaar bij elkaar komen. Naast Dirk-Siert Schoonman bestaat de groep op dit moment uit bestuurders van Waterschap Vechtstromen (Ria Broeze), Rijkswaterstaat Oost-Nederland (Nelly Kalfs) en Provincie Gelderland (Peter Drenth). Ook leden van het kernteam van Circulair Terreinbeheer schuiven bij de vergaderingen aan. Overwogen wordt om de groep verder uit te breiden, bijvoorbeeld met bestuurders van terreinbeherende organisaties.