3-NOV-2014 – De leden van de Biomassa Alliantie waren op 23 september te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn om het te hebben over voortgang, barrières en om nieuwe initiatieven te delen. Naast de vaste alliantiepartners waren ook andere belangstellenden aanwezig. De alliantie krijgt een steeds grotere bekendheid.

De middag begon met een terugmelding van de projecten die de vorige bijeenkomst zijn gedefinieerd. Harm Beekhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) nam de groep mee in zijn zoektocht naar de mogelijke afzet voor biomassa als veevoer. Bert Annevelink (Wageningen University & Research centre) vertelde over de stand van zaken bij het project Haarlose Veld, waar biomassa gebruikt gaat worden als bodemverbeteraar. Tijdens beide presentaties werd duidelijk dat er voor de toepassing nog veel juridische en praktische vragen zijn: “Wie is productverantwoordelijk?”, ”Hoe zit het met de mesthuishouding?” en: “Hoe gaan we om met giftige planten en bestrijdings-middelen”.

Rick Staudt, recent afgestudeerd aan VHL, presenteerde de resultaten van het afstudeeronderzoek naar logistiek en opslag van biomassa langs de IJssel en het Twentekanaal. Yuri Wolf (Rijkswaterstaat) gaf een korte toelichting over de kansen voor de Biomassa Alliantie binnen het prestatiecontract voor het hierboven genoemde riviertraject.

Tom Bade (Triple E) inspireerde met zijn ervaringen als ondernemer op het raakvlak van natuur en economie. Hiervoor werkt hij in opdracht van Rijkswaterstaat aan een business case voor hoogwaardige afzetting van “laagwaardige” biomassa. Rutger van der Brugge (Deltares) presenteerde mogelijke toepassingen van bioplastics en hij liet de groep ook een verrassend eigen idee zien.

In kleine groepjes werden – in World Café stijl – de project(ideeën) besproken, verrijkt met kennis, ervaring, onderzoek en netwerk. Op de achtergrond werden prachtige beelden van Natuurderij Keizersrande getoond.

De middag zat vol energie en de discussies maakten duidelijk dat er nog veel van elkaar te leren valt en dat er zowel concrete vraag naar als concreet aanbod van kennis boven tafel is gekomen. Voor het actief en online delen van deze kennis gaan de partners van de Biomassa Alliantie nu gebruik maken van een intern online hulpmiddel (Basecamp), zodat nieuwe vragen en antwoorden snel hun weg kunnen vinden.

Tekst: Astrid Bout