10-NOV-2017 – Het programma Circulair Terreinbeheer slaat een iets andere weg in. Stond eerst de Green Deal centraal om onze doelen te bereiken, nu wordt primair aangestuurd op het zo behandelen van maaisel dat het voor de wet geen afval is of – wanneer dat nog niet kan – op het verkrijgen van Einde Afvalstatus.

Om maaisel als waardevolle grondstof te beschouwen en benutten, zette het programma Circulair Terreinbeheer aanvankelijk in op een Green Deal als hulpmiddel. Met de huidige inzichten en kennis hebben we een andere weg ingeslagen, namelijk om maaisel dusdanig te behandelen dat het grondstof is, en daarmee voor de wet ook niet als afval gezien wordt. Wanneer dat (nog) niet helemaal mogelijk is, vragen we “Einde Afvalstatus” aan om de pilot te kunnen draaien.
Op dit moment werken we aan een spelregelboekje, waarin te lezen is hoe maaisel als grondstof kan worden behandeld en welke kwaliteitseisen worden gehanteerd.
Pas wanneer blijkt dat het ook niet lukt om een positief advies “Einde Afvalstatus” te verkrijgen, zullen we alsnog de mogelijkheid van een Green Deal overwegen.
Deze koerswijziging verklaart waarom in oude (nieuws)berichten en notities veel over de Green Deal te lezen is, maar dat de nieuwere berichten een andere focus hebben.