6-NOV-2013 – Bestuurders van tien partijen – terreinbeheerders, overheden en kennisinstituten – hebben op feestelijke wijze hun handtekeningen gezet op een groot rond bord op 6 november in Diepenveen. Daarmee is de Biomassa Alliantie een feit.

De ondertekenaars: regiodirecteur, de heer Ir. P. Winterman, Staatsbosbeheer; dijkgraaf, mevrouw drs. T. Klip-Martin, Waterschap Vallei en Veluwe; gedeputeerde mevrouw dr. J.M.E. Traag, Provincie Gelderland; hoofdingenieur Directeur mevrouw mr. J.L. Cuperus, Rijkswaterstaat Oost-Nederland; mevrouw A.L. Harberink, Natuurderij Keizersrande; de heer Ir. E.J.W. Dijkman, Directeur Gebiedsontwikkeling, Dienst Landelijk Gebied; directeuren prof. dr. R.J. Bino en Ir. C.T. Slingerland, Wageningen University & Research centre; prof. dr. C.C.A.M. Gielen, Decaan, Radboud Universiteit Nijmegen; directeur, de heer drs. B.G.M. Huisman, Unie van Bosgroepen; directeur de heer Ir. H. Vissers, Deltares.

Bij terreinbeheer komt biomassa vrij zoals gras, bladeren en hout. De partners van de Biomassa Alliantie zien dat als waardevolle grondstoffen. De partners zien in dat de ontwikkeling van de biobased economy van belang is voor de toekomst van de Nederlandse economie. Daarom investeren zij in kennisontwikkeling en het verkennen van kansen voor concrete projecten die tot een duurzame omslag leiden. De Biomassa Alliantie is een feit na de ondertekening van een Letter of Intent op woensdag 6 november op Natuurderij Keizersrande te Diepenveen. Juist de gouden driehoek van praktijk (terreinbeheer), wetenschap (kennisinstituten) en beleid (overheden) biedt een stevig fundament voor een solide en duurzame verandering.