5-2-2018 – Mineral Valley Twente organiseert op 22 februari 2018 het eerste congres. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

“Aan de hand van pilots en proeftuinen doen we ervaring op in de praktijk en zoeken we naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten.” Het netwerk van betrokken ambassadeurs maakt de regionale voedselproductieketen zo goed mogelijk sluitend, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. “Samen werken we aan duurzaam produceren, schoon water, meer biodiversiteit. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.”

Programma congres
Mineral Valley Twente heeft een spraakmakend programma samengesteld; inspirerend en met praktische tips en concrete verbeterslagen. Tijdens het plenaire deel van het congres gaat de dagvoorzitter in gesprek met verschillende vooraanstaande sprekers die u meer vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van slim en duurzaam produceren, een gezonde bodem en een circulaire voedselproductieketen. Na de pauze kunt u deelnemen aan een (combi)workshop of een inspiratiesessie die we samen met enkele partners van ons organiseren. Deze sessies helpen u om concrete stappen te zetten, op bedrijfsniveau of regionaal niveau. Vanaf 12 februari kunt u zich inschrijven voor één van deze sessies via info@mineralvalley.nl. Op de website van Mineral Valley Twente staat meer informatie over het programma en de workshops.